Visa allt om Prosource Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 403 1 248 1 401 1 530 1 297 1 180 1 585 1 479 1 280 1 305
Övrig omsättning - - 85 1 - 23 - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 33 6 163 220 255 130 270 116 168 221
Resultat efter finansnetto 350 30 215 287 181 86 235 190 278 84
Årets resultat 338 39 142 139 28 27 110 116 138 78
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 282 1 345 911 992 1 086 1 433 1 532 780 851 534
Omsättningstillgångar 1 798 2 740 2 841 2 160 1 517 1 240 1 161 2 054 2 014 1 890
Tillgångar 4 080 4 085 3 752 3 152 2 602 2 673 2 693 2 834 2 866 2 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 507 1 369 1 429 1 288 1 149 1 120 1 100 990 875 737
Obeskattade reserver 280 369 416 396 314 234 262 197 165 90
Avsättningar (tkr) 866 696 582 497 414 316 148 80 32 0
Långfristiga skulder 692 847 593 393 257 567 532 1 031 1 329 1 174
Kortfristiga skulder 735 805 731 579 468 436 651 536 466 425
Skulder och eget kapital 4 080 4 085 3 752 3 152 2 602 2 673 2 693 2 834 2 866 2 424
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 265 381 439 398 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 100 100 - -
Löner till övriga anställda 571 580 718 674 436 35 72 73 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 313 309 346 328 284 314 262 249 206 175
Utdelning till aktieägare 1 380 200 100 0 0 0 7 0 0 0
Omsättning 1 403 1 248 1 486 1 531 1 297 1 203 1 585 1 479 1 280 1 311
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 702 624 701 765 649 590 793 740 640 653
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 426 515 486 344 315 368 383 306 254
Rörelseresultat, EBITDA 80 51 193 246 284 147 290 146 190 254
Nettoomsättningförändring 12,42% -10,92% -8,43% 17,96% 9,92% -25,55% 7,17% 15,55% -1,92% -%
Du Pont-modellen 9,00% 1,40% 6,32% 9,58% 10,30% 5,46% 11,10% 9,53% 13,01% 7,51%
Vinstmarginal 26,16% 4,57% 16,92% 19,74% 20,66% 12,37% 18,86% 18,26% 29,14% 13,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,24% 99,86% 99,54% 100,00% 99,83% 99,62% 97,30% 99,69% 98,77%
Rörelsekapital/omsättning 75,77% 155,05% 150,61% 103,33% 80,88% 68,14% 32,18% 102,64% 120,94% 112,26%
Soliditet 42,29% 40,56% 46,73% 50,12% 53,05% 48,35% 48,02% 39,94% 34,68% 33,08%
Kassalikviditet 244,63% 340,37% 388,65% 373,06% 324,15% 284,40% 156,37% 373,32% 418,24% 439,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...