Visa allt om T. Lindström Konsult Aktiebolag
Visa allt om T. Lindström Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 44 332 927 299 384 314 631 713 766 706
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 35 128 -2 -1 133 95 79 113 100
Resultat efter finansnetto 44 37 133 0 2 139 93 90 120 104
Årets resultat 33 28 102 0 0 102 67 64 86 75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 22 22 22 0 3
Omsättningstillgångar 246 480 557 294 222 394 473 531 528 530
Tillgångar 246 480 557 294 222 416 495 552 528 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 163 130 202 100 100 349 367 313 248 187
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 350 355 193 122 66 128 240 280 346
Skulder och eget kapital 246 480 557 294 222 416 495 552 528 533
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 225 300 304 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 109 378 165 207 89 122 122 124 89
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 29 124 48 65 27 109 137 127 109
Utdelning till aktieägare 60 0 100 0 0 249 0 12 0 25
Omsättning 44 332 927 299 384 314 631 713 766 706
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 166 464 150 192 157 316 357 383 353
Personalkostnader per anställd (tkr) - 69 251 107 136 75 255 302 305 287
Rörelseresultat, EBITDA 44 35 128 -2 -1 133 95 79 116 104
Nettoomsättningförändring -86,75% -64,19% 210,03% -22,14% 22,29% -50,24% -11,50% -6,92% 8,50% -%
Du Pont-modellen 17,89% 7,92% 23,88% 0,34% 1,35% 33,41% 19,60% 16,49% 22,73% 19,51%
Vinstmarginal 100,00% 11,45% 14,35% 0,33% 0,78% 44,27% 15,37% 12,76% 15,67% 14,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 370,45% 39,16% 21,79% 33,78% 26,04% 104,46% 54,68% 40,81% 32,38% 26,06%
Soliditet 66,26% 27,08% 36,27% 34,01% 45,05% 83,89% 74,14% 56,70% 46,97% 35,08%
Kassalikviditet 296,39% 137,14% 156,90% 152,33% 181,97% 596,97% 369,53% 221,25% 188,57% 153,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...