Visa allt om Ortopedkonsult i Nacka AB
Visa allt om Ortopedkonsult i Nacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 6 6 11 5 7 447 997
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -10 -10 -23 -51 -18 -23 -117 -18 390
Resultat efter finansnetto 40 75 89 29 -9 23 202 -59 89 459
Årets resultat 40 75 89 29 -9 59 177 -71 69 378
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 050 2 569 3 396 0 0 0 0 6 63 65
Omsättningstillgångar 655 1 295 593 4 200 4 470 4 800 4 960 4 966 5 055 5 118
Tillgångar 3 704 3 864 3 989 4 200 4 470 4 800 4 960 4 972 5 118 5 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 694 3 854 3 979 4 089 4 360 4 770 4 910 4 933 5 004 5 085
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 10 110 110 31 49 39 114 98
Skulder och eget kapital 3 704 3 864 3 989 4 200 4 470 4 800 4 960 4 972 5 118 5 182
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 300 400 200 200 0 0
Omsättning 0 0 0 6 6 11 5 7 447 997
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -24 -10 -10 -23 -51 -18 -23 -115 -16 392
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 0,00% -45,45% 120,00% -28,57% -98,43% -55,17% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,69% -0,20% 0,50% 4,07% -1,19% 1,74% 8,86%
Vinstmarginal -% -% -% 483,33% -150,00% 218,18% 4 040,00% -842,86% 19,91% 46,04%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -233,33% -600,00% 72,73% 60,00% -1 557,14% 0,22% 41,32%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 68 166,67% 72 666,67% 43 354,55% 98 220,00% 70 385,71% 1 105,37% 503,51%
Soliditet 99,73% 99,74% 99,75% 97,36% 97,54% 99,38% 98,99% 99,22% 97,77% 98,13%
Kassalikviditet 6 550,00% 12 950,00% 5 930,00% 1 025,45% 141,82% 1 432,26% 1 228,57% 1 964,10% 1 147,37% 2 475,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...