Visa allt om CA Billqvist Aktiebolag
Visa allt om CA Billqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 8 726 11 069 8 927 7 532 8 823 6 036 5 246 4 357 3 175 6 060
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 483 616 231 192 210 749 -18 159 310 511
Resultat efter finansnetto -3 623 456 192 177 204 649 -49 138 301 487
Årets resultat -3 305 229 124 114 127 294 43 87 195 235
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 237 270 288 218 170 200 240 188 61
Omsättningstillgångar 3 253 3 323 1 759 2 797 1 805 1 496 1 321 1 250 1 093 1 156
Tillgångar 3 382 3 560 2 029 3 085 2 023 1 667 1 521 1 491 1 281 1 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 720 710 881 891 877 851 556 564 566 470
Obeskattade reserver 0 318 198 198 198 198 0 137 137 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 662 0 0 195 0 293 238 0 55
Kortfristiga skulder 6 102 1 870 950 1 996 753 618 672 552 578 554
Skulder och eget kapital 3 382 3 560 2 029 3 085 2 023 1 667 1 521 1 491 1 281 1 217
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 591 387 294 331 301 425
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 831 3 283 2 787 2 664 1 985 1 045 948 869 632 609
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 978 1 063 925 963 910 481 396 374 282 318
Utdelning till aktieägare 0 125 100 100 100 100 0 50 89 100
Omsättning 8 726 11 069 8 927 7 532 8 823 6 036 5 246 4 357 3 175 6 060
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 6 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 091 1 384 1 116 942 1 471 1 207 1 049 871 794 1 515
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 555 493 485 628 426 372 331 319 361
Rörelseresultat, EBITDA -3 472 616 249 214 238 779 18 198 336 535
Nettoomsättningförändring -21,17% 23,99% 18,52% -14,63% 46,17% 15,06% 20,40% 37,23% -47,61% -%
Du Pont-modellen -102,99% 17,33% 11,38% 6,22% 10,38% 45,05% -1,18% 10,66% 24,20% 41,99%
Vinstmarginal -39,92% 5,57% 2,59% 2,55% 2,38% 12,44% -0,34% 3,65% 9,76% 8,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 60,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -32,65% 13,13% 9,06% 10,63% 11,92% 14,55% 12,37% 16,02% 16,22% 9,93%
Soliditet -80,43% 26,91% 50,61% 33,61% 50,56% 59,80% 36,55% 44,44% 51,88% 46,72%
Kassalikviditet 53,31% 177,70% 185,16% 140,13% 239,71% 242,07% 196,58% 226,45% 189,10% 208,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...