Visa allt om Fritzon Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Fritzon Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -2
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 166 150 349 398
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 166 150 349 407
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillgångar 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 590 1 424 1 284 935
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
Kortfristiga skulder -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 166 316 665
Skulder och eget kapital 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,44% 99,44% 99,44% 99,44% 99,44% 99,44% 99,38% 89,00% 80,25% 58,44%
Kassalikviditet -% -% -% 0,00% -% -% -% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...