Visa allt om Medior AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 34 39 13 87 60 82 47 185 1 158 1 040
Övrig omsättning 107 12 - - - - 11 5 151 167
Rörelseresultat (EBIT) 20 -4 -270 -1 -76 -17 -18 47 -1 348 933
Resultat efter finansnetto 1 055 105 -446 279 33 25 162 1 486 -1 342 907
Årets resultat 1 009 82 479 178 -53 -34 162 1 486 -1 347 907
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 427 16 815 19 295 15 519 13 443 11 255 8 210 4 310 620 429
Omsättningstillgångar 14 075 9 348 7 356 11 068 15 412 9 650 13 042 16 097 11 475 14 460
Tillgångar 26 501 26 163 26 651 26 587 28 855 20 905 21 252 20 407 12 096 14 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 880 23 771 23 656 24 177 25 638 19 374 19 372 17 659 11 763 14 700
Obeskattade reserver 100 100 100 50 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 522 2 292 2 895 2 359 3 217 1 531 1 880 2 747 332 189
Skulder och eget kapital 26 501 26 163 26 651 26 587 28 855 20 905 21 252 20 407 12 096 14 889
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - 0 - 46 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 - 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0 0 0 250 90 90
Omsättning 141 51 13 87 60 82 58 190 1 309 1 207
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - - 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 47 185 1 158 1 040
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 2 9 15 9
Rörelseresultat, EBITDA 20 2 -253 16 -59 7 10 88 -1 293 1 009
Nettoomsättningförändring -12,82% 200,00% -85,06% 45,00% -26,83% 74,47% -74,59% -84,02% 11,35% -%
Du Pont-modellen 5,19% 0,41% 3,29% 4,31% 3,38% 4,43% 6,62% 11,17% -11,06% 6,27%
Vinstmarginal 4 047,06% 271,79% 6 746,15% 1 317,24% 1 626,67% 1 129,27% 2 993,62% 1 232,43% -115,54% 89,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39 861,76% 18 092,31% 34 315,38% 10 010,34% 20 325,00% 9 901,22% 23 748,94% 7 216,22% 962,26% 1 372,21%
Soliditet 97,95% 91,16% 89,05% 91,07% 88,85% 92,68% 91,15% 86,53% 97,25% 98,73%
Kassalikviditet 2 696,36% 407,85% 254,09% 469,18% 479,08% 630,31% 693,72% 585,98% 3 456,33% 7 650,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...