Visa allt om ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
Visa allt om ALEGA Skolmateriel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 967 12 635 12 195 9 761 10 470 13 601 14 295 15 604 11 941 11 188
Övrig omsättning 52 120 - - - 48 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 511 2 079 2 082 920 1 788 3 125 3 502 4 086 2 361 2 582
Resultat efter finansnetto 2 346 2 936 2 111 957 1 876 3 045 3 469 4 135 2 343 2 599
Årets resultat 1 373 61 1 518 666 1 332 1 901 2 255 3 408 1 925 2 148
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 68 2 172 2 225 2 317 2 329 2 381 2 329 2 366 2 275
Omsättningstillgångar 9 984 11 715 11 912 10 504 10 187 10 962 10 090 9 541 7 031 6 748
Tillgångar 9 984 11 783 14 085 12 729 12 504 13 290 12 471 11 871 9 397 9 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 570 3 397 7 836 7 819 8 153 7 821 6 920 5 960 3 921 4 456
Obeskattade reserver 586 0 2 437 2 439 2 449 2 589 2 171 1 789 2 292 2 696
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 875 6 136 1 004 562 722 1 157 1 072 1 711 1 318 466
Kortfristiga skulder 5 954 2 250 2 807 1 909 1 181 1 723 2 307 2 410 1 867 1 405
Skulder och eget kapital 9 984 11 783 14 085 12 729 12 504 13 290 12 471 11 871 9 397 9 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 490 442 466 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 600 1 451 1 570 1 673 1 408 1 380 1 039 892 744 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 223 633 744 791 689 667 714 655 704 550
Utdelning till aktieägare 0 3 200 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 100
Omsättning 10 019 12 755 12 195 9 761 10 470 13 649 14 295 15 604 11 941 11 188
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 984 3 159 3 049 2 440 2 618 3 400 3 574 3 901 2 985 2 797
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 526 587 633 534 519 566 502 485 377
Rörelseresultat, EBITDA 2 511 2 080 2 134 972 1 844 3 177 3 572 4 162 2 431 2 646
Nettoomsättningförändring -21,12% 3,61% 24,94% -6,77% -23,02% -4,85% -8,39% 30,68% 6,73% -%
Du Pont-modellen 25,15% 24,96% 15,22% 7,76% 15,30% 24,00% 28,15% 34,96% 25,71% 29,05%
Vinstmarginal 25,19% 23,28% 17,58% 10,12% 18,27% 23,45% 24,55% 26,60% 20,23% 23,43%
Bruttovinstmarginal 50,15% 44,47% 48,84% 48,15% 52,00% 51,86% 49,53% 47,04% 46,55% 44,89%
Rörelsekapital/omsättning 40,43% 74,91% 74,66% 88,05% 86,02% 67,93% 54,45% 45,70% 43,25% 47,76%
Soliditet 20,30% 28,83% 69,13% 76,37% 79,64% 73,21% 68,32% 61,31% 59,29% 70,91%
Kassalikviditet 104,01% 372,09% 323,83% 415,24% 586,96% 465,53% 334,68% 295,81% 253,24% 316,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...