Visa allt om EUB Teknik AB
Visa allt om EUB Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -19 -32 -22 -20 -30 -15 -70 -150 -118
Resultat efter finansnetto 65 1 6 75 -158 61 451 -482 431 -232
Årets resultat 65 1 6 75 -158 61 451 -482 431 -232
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 121 121 123 126 128 131 123 126 128
Omsättningstillgångar 728 804 963 1 104 1 174 1 459 1 519 1 261 1 842 1 563
Tillgångar 849 924 1 084 1 227 1 299 1 587 1 650 1 384 1 968 1 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 668 763 922 1 066 1 132 1 419 1 485 1 154 1 727 1 466
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 180 161 161 161 168 168 165 230 241 226
Skulder och eget kapital 849 924 1 084 1 227 1 299 1 587 1 650 1 384 1 968 1 692
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 32 72 72
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 10 22 20
Utdelning till aktieägare 160 160 160 150 140 129 127 120 91 170
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 6
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 11 24 23
Rörelseresultat, EBITDA -16 -19 -29 -19 -18 -27 -10 -67 -147 -115
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -6,38%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -450,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 5 570,83%
Soliditet 78,68% 82,58% 85,06% 86,88% 87,14% 89,41% 90,00% 83,38% 87,75% 86,64%
Kassalikviditet 404,44% 499,38% 598,14% 685,71% 698,81% 868,45% 920,61% 548,26% 764,32% 691,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...