Visa allt om Tännäs Fiskecentrum Aktiebolag
Visa allt om Tännäs Fiskecentrum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 510 1 595 1 768 1 503 1 450 1 188 1 088 1 099 1 111 1 284
Övrig omsättning 233 - 90 229 80 80 161 85 75 75
Rörelseresultat (EBIT) -25 -86 68 -25 57 119 53 36 74 118
Resultat efter finansnetto -26 -88 63 -27 54 115 50 34 71 111
Årets resultat -26 -40 37 0 32 64 19 29 64 111
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 5 8 12 21 31 24 113 125 161
Omsättningstillgångar 634 641 693 566 591 501 393 409 348 319
Tillgångar 637 646 701 578 612 532 417 522 472 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 298 324 363 326 326 294 229 210 181 117
Obeskattade reserver 0 0 49 33 61 51 23 0 7 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 12 198 173 213
Kortfristiga skulder 339 322 288 218 225 187 152 113 111 150
Skulder och eget kapital 637 646 701 578 612 532 417 522 472 480
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 466 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 595 613 591 655 620 502 489 439 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 159 133 145 160 138 105 106 111 120 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 743 1 595 1 858 1 732 1 530 1 268 1 249 1 184 1 186 1 359
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 503 532 589 501 725 594 544 550 556 642
Personalkostnader per anställd (tkr) 255 194 177 193 191 209 199 176 191 171
Rörelseresultat, EBITDA -23 -83 72 -15 67 127 61 56 110 153
Nettoomsättningförändring -5,33% -9,79% 17,63% 3,66% 22,05% 9,19% -1,00% -1,08% -13,47% -%
Du Pont-modellen -3,92% -13,31% 9,84% -4,33% 9,31% 22,37% 12,71% 6,90% 15,68% 24,58%
Vinstmarginal -1,66% -5,39% 3,90% -1,66% 3,93% 10,02% 4,87% 3,28% 6,66% 9,19%
Bruttovinstmarginal 58,87% 56,05% 52,21% 52,56% 56,55% 70,71% 59,38% 59,96% 62,65% 53,35%
Rörelsekapital/omsättning 19,54% 20,00% 22,91% 23,15% 25,24% 26,43% 22,15% 26,93% 21,33% 13,16%
Soliditet 46,78% 50,15% 57,24% 60,61% 60,61% 62,33% 58,98% 40,23% 39,42% 24,38%
Kassalikviditet 94,10% 98,76% 109,03% 91,74% 121,33% 95,72% 84,87% 56,64% 92,79% 39,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...