Visa allt om Bäckalunds Försäljnings AB
Visa allt om Bäckalunds Försäljnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 695 4 668 4 371 3 808 3 488 3 460 3 451 2 668 1 171 1 933
Övrig omsättning 1 - - 17 - - - 34 - 57
Rörelseresultat (EBIT) 209 105 176 -10 -80 -51 -31 -164 -209 102
Resultat efter finansnetto 209 101 170 -3 -62 -48 36 -71 -176 105
Årets resultat 139 51 95 -3 -62 -48 36 -71 -10 54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 134 186 238 53 107 162 218 7 959
Omsättningstillgångar 1 224 1 273 1 402 1 259 1 150 1 454 1 401 1 502 1 578 999
Tillgångar 1 224 1 407 1 588 1 497 1 203 1 561 1 563 1 719 1 585 1 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 936 947 971 876 998 1 060 1 228 1 312 1 475 1 574
Obeskattade reserver 117 87 57 0 0 0 0 0 0 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 27 65 102 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 171 346 494 519 205 501 334 407 111 215
Skulder och eget kapital 1 224 1 407 1 588 1 497 1 203 1 561 1 563 1 719 1 585 1 958
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 20 0 100 100 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 43 118 187 120 155 105 98 175 225 402
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 36 72 100 82 95 91 70 122 133 145
Utdelning till aktieägare 0 0 75 0 120 0 120 120 92 89
Omsättning 4 696 4 668 4 371 3 825 3 488 3 460 3 451 2 702 1 171 1 990
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 695 4 668 2 186 1 904 1 744 1 730 3 451 1 334 586 644
Personalkostnader per anställd (tkr) 131 243 175 135 151 135 210 226 255 192
Rörelseresultat, EBITDA 209 157 228 12 -27 5 24 -108 -207 104
Nettoomsättningförändring 0,58% 6,79% 14,78% 9,17% 0,81% 0,26% 29,35% 127,84% -39,42% -%
Du Pont-modellen 17,24% 7,53% 11,21% 0,07% -5,15% -3,07% 2,30% -4,13% -11,10% 5,36%
Vinstmarginal 4,49% 2,27% 4,07% 0,03% -1,78% -1,39% 1,04% -2,66% -15,03% 5,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 18,19% 100,00% 14,54% 13,53% 12,29% 19,19% 45,94% 41,23%
Rörelsekapital/omsättning 22,43% 19,86% 20,77% 19,43% 27,09% 27,54% 30,92% 41,04% 125,28% 40,56%
Soliditet 83,93% 72,13% 63,95% 58,52% 82,96% 67,91% 78,57% 76,32% 93,06% 86,57%
Kassalikviditet 715,79% 367,92% 283,81% 242,58% 560,98% 290,22% 419,46% 369,04% 1 421,62% 464,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...