Visa allt om Pipek Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 557 2 850 2 549 3 195 3 117 2 745 2 775 2 799 2 408 2 502
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 074 2 516 1 496 1 936 2 172 1 271 634 621 203 320
Resultat efter finansnetto 1 342 1 647 477 703 1 482 413 633 645 287 442
Årets resultat 1 195 969 250 434 843 287 346 344 200 240
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 42 42 44 452 62 69 76 80 85
Omsättningstillgångar 5 222 4 621 4 033 3 950 2 793 2 134 2 069 1 698 1 312 1 274
Tillgångar 5 264 4 663 4 075 3 995 3 245 2 196 2 138 1 774 1 392 1 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 992 2 998 2 356 2 309 2 033 1 337 1 221 1 046 874 845
Obeskattade reserver 1 189 1 357 1 058 931 829 501 501 354 187 181
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 30 27 83 53 18 31 16 39 31
Kortfristiga skulder 83 278 634 672 329 341 386 357 291 301
Skulder och eget kapital 5 264 4 663 4 075 3 995 3 245 2 196 2 138 1 774 1 392 1 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 715 660 660 660 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 405 150 660 860 534 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 40 15 67 88 47 355 413 481 466 419
Utdelning till aktieägare 159 201 328 203 158 146 171 0 172 171
Omsättning 2 557 2 850 2 549 3 195 3 117 2 745 2 775 2 799 2 408 2 502
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 557 2 850 2 549 3 195 3 117 2 745 2 775 2 799 2 408 1 251
Personalkostnader per anställd (tkr) 339 141 769 1 065 617 1 104 1 100 1 150 1 144 585
Rörelseresultat, EBITDA 2 074 2 516 1 498 1 943 2 183 1 278 653 625 214 331
Nettoomsättningförändring -10,28% 11,81% -20,22% 2,50% 13,55% -1,08% -0,86% 16,24% -3,76% -%
Du Pont-modellen 25,51% 35,41% 11,78% 27,61% 45,67% 20,17% 30,17% 36,64% 20,76% 32,62%
Vinstmarginal 52,52% 57,93% 18,83% 34,52% 47,55% 16,14% 23,24% 23,22% 12,00% 17,71%
Bruttovinstmarginal 99,73% 99,82% 99,80% 99,78% 99,74% 99,96% 71,17% 72,28% 69,52% 71,14%
Rörelsekapital/omsättning 200,98% 152,39% 133,35% 102,60% 79,05% 65,32% 60,65% 47,91% 42,40% 38,89%
Soliditet 93,45% 86,99% 76,95% 74,97% 81,48% 77,70% 73,98% 73,33% 72,46% 71,82%
Kassalikviditet 6 291,57% 1 662,23% 636,12% 587,80% 848,94% 625,81% 536,01% 475,63% 450,86% 423,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...