Visa allt om Pipek Aktiebolag
Visa allt om Pipek Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 672 2 557 2 850 2 549 3 195 3 117 2 745 2 775 2 799 2 408
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 282 2 074 2 516 1 496 1 936 2 172 1 271 634 621 203
Resultat efter finansnetto 1 749 1 342 1 647 477 703 1 482 413 633 645 287
Årets resultat 1 338 1 195 969 250 434 843 287 346 344 200
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 42 42 42 44 452 62 69 76 80
Omsättningstillgångar 6 453 5 222 4 621 4 033 3 950 2 793 2 134 2 069 1 698 1 312
Tillgångar 6 495 5 264 4 663 4 075 3 995 3 245 2 196 2 138 1 774 1 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 171 3 992 2 998 2 356 2 309 2 033 1 337 1 221 1 046 874
Obeskattade reserver 1 189 1 189 1 357 1 058 931 829 501 501 354 187
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 30 27 83 53 18 31 16 39
Kortfristiga skulder 134 83 278 634 672 329 341 386 357 291
Skulder och eget kapital 6 495 5 264 4 663 4 075 3 995 3 245 2 196 2 138 1 774 1 392
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 715 660 660 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 405 150 660 860 534 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 24 40 15 67 88 47 355 413 481 466
Utdelning till aktieägare 0 159 201 328 203 158 146 171 0 172
Omsättning 2 672 2 557 2 850 2 549 3 195 3 117 2 745 2 775 2 799 2 408
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 672 2 557 2 850 2 549 3 195 3 117 2 745 2 775 2 799 2 408
Personalkostnader per anställd (tkr) 211 339 141 769 1 065 617 1 104 1 100 1 150 1 144
Rörelseresultat, EBITDA 2 282 2 074 2 516 1 498 1 943 2 183 1 278 653 625 214
Nettoomsättningförändring 4,50% -10,28% 11,81% -20,22% 2,50% 13,55% -1,08% -0,86% 16,24% -%
Du Pont-modellen 26,93% 25,51% 35,41% 11,78% 27,61% 45,67% 20,17% 30,17% 36,64% 20,76%
Vinstmarginal 65,46% 52,52% 57,93% 18,83% 34,52% 47,55% 16,14% 23,24% 23,22% 12,00%
Bruttovinstmarginal 99,51% 99,73% 99,82% 99,80% 99,78% 99,74% 99,96% 71,17% 72,28% 69,52%
Rörelsekapital/omsättning 236,49% 200,98% 152,39% 133,35% 102,60% 79,05% 65,32% 60,65% 47,91% 42,40%
Soliditet 93,89% 93,45% 86,99% 76,95% 74,97% 81,48% 77,70% 73,98% 73,33% 72,46%
Kassalikviditet 4 815,67% 6 291,57% 1 662,23% 636,12% 587,80% 848,94% 625,81% 536,01% 475,63% 450,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...