Visa allt om Nya Forneby List AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 110 635 568 210 0 0 0 0 2 2
Övrig omsättning 758 430 346 - - - - - 352 -
Rörelseresultat (EBIT) 616 646 -658 -371 0 -1 0 -6 354 2
Resultat efter finansnetto 616 646 -656 -371 0 -401 0 -5 354 2
Årets resultat 0 646 -512 -273 0 -401 0 -5 298 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 82 2 446 1 829 0 0 400 0 0 164
Omsättningstillgångar 1 939 1 344 632 1 168 148 148 150 550 545 26
Tillgångar 1 939 1 426 3 078 2 997 148 148 550 550 545 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 101 100 100 81 81 181 181 406 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 838 1 325 2 978 2 897 67 67 369 369 139 82
Skulder och eget kapital 1 939 1 426 3 078 2 997 148 148 550 550 545 190
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 135 42 133 128 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 14 4 28 139 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 868 1 065 914 210 0 0 0 0 354 2
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 110 - 568 210 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 150 - 164 171 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 623 895 15 -275 0 -1 0 -6 354 2
Nettoomsättningförändring -82,68% 11,80% 170,48% -% -% -% -% -100,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 31,77% 45,30% -21,31% -12,38% -% -% -% -% 64,95% 1,05%
Vinstmarginal 560,00% 101,73% -115,49% -176,67% -% -% -% -% 17 700,00% 100,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 91,82% 2,99% -413,03% -823,33% -% -% -% -% 20 300,00% -2 800,00%
Soliditet 5,21% 7,08% 3,25% 3,34% 54,73% 54,73% 32,91% 32,91% 74,50% 56,84%
Kassalikviditet 105,50% 101,43% 21,22% 40,32% 220,90% 220,90% 40,65% 149,05% 392,09% 31,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...