Visa allt om Vifast AB
Visa allt om Vifast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 53 268 36 889 0 0 0 0 22 119 35 668 0 10 091
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 281 7 717 0 0 0 0 256 2 612 0 113
Resultat efter finansnetto 8 279 7 722 0 0 0 -1 242 2 539 0 88
Årets resultat 148 6 023 0 0 0 -1 168 1 815 0 131
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 313 0 0 0 0 0 0 219 0 51
Omsättningstillgångar 11 699 8 744 3 144 3 144 3 144 3 190 3 249 9 400 1 201 2 865
Tillgångar 12 012 8 744 3 144 3 144 3 144 3 190 3 249 9 618 1 201 2 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 309 3 161 3 144 3 143 3 143 3 143 3 144 2 976 1 161 1 161
Obeskattade reserver 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 614 5 583 0 0 0 47 105 6 642 40 1 755
Skulder och eget kapital 12 012 8 744 3 144 3 144 3 144 3 190 3 249 9 618 1 201 2 916
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 900 801 0 0 0 0 440 676 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 121 1 762 0 0 0 0 2 334 3 057 0 2 015
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 720 1 160 0 0 0 0 1 147 1 580 0 875
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 53 269 36 889 0 0 0 0 22 119 35 668 0 10 091
Nyckeltal
Antal anställda 9 5 0 0 - 0 12 12 0 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 919 7 378 - - - - 1 843 2 972 - 1 682
Personalkostnader per anställd (tkr) 681 792 - - - - 336 466 - 500
Rörelseresultat, EBITDA 8 288 7 717 0 0 0 0 256 2 706 0 139
Nettoomsättningförändring 44,40% -% -% -% -% -100,00% -37,99% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 68,96% 88,44% -% -% -% -% 8,09% 27,41% -% 4,18%
Vinstmarginal 15,55% 20,96% -% -% -% -% 1,19% 7,39% -% 1,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% 29,55% 31,93% -% 45,60%
Rörelsekapital/omsättning 5,79% 8,57% -% -% -% -% 14,21% 7,73% -% 11,00%
Soliditet 28,13% 36,15% 100,00% 99,97% 99,97% 98,53% 96,77% 30,94% 96,67% 39,81%
Kassalikviditet 135,81% 156,62% -% -% -% 6 787,23% 3 094,29% 104,49% 3 002,50% 80,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...