Visa allt om Aktiebolaget Solstadens Smådjursklinik

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 35 091 34 570 32 635 29 381 26 943 24 614 23 575 21 006 19 535 16 506
Övrig omsättning 790 760 701 660 569 390 257 317 376 426
Rörelseresultat (EBIT) 3 566 2 781 2 904 2 322 2 250 1 664 1 997 1 790 1 692 2 014
Resultat efter finansnetto 3 522 2 583 2 799 2 313 2 014 1 713 2 060 2 063 2 225 1 695
Årets resultat 2 234 1 546 1 759 1 389 1 472 1 193 1 263 1 268 1 368 972
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 515 6 253 5 442 4 087 2 317 2 427 1 090 433 566 4 818
Omsättningstillgångar 7 436 5 648 5 070 5 888 7 399 6 030 7 750 7 533 6 567 6 273
Tillgångar 13 952 11 902 10 512 9 976 9 716 8 456 8 840 7 966 7 133 11 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 686 3 052 2 306 1 747 1 858 1 586 1 993 1 930 2 175 2 107
Obeskattade reserver 3 779 3 138 2 664 2 240 1 868 1 890 1 899 1 621 1 436 1 054
Avsättningar (tkr) 938 789 640 491 342 193 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 20 93 173 253 0 0 4 788
Kortfristiga skulder 5 548 4 922 4 902 5 478 5 555 4 614 4 694 4 415 3 522 3 143
Skulder och eget kapital 13 952 11 902 10 512 9 976 9 716 8 456 8 840 7 966 7 133 11 091
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 1 131 1 080 1 028 1 169
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 269 11 508 10 866 9 751 8 883 8 538 6 740 6 209 5 577 4 535
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 673 4 346 4 223 3 636 3 459 3 305 3 030 3 066 2 888 2 495
Utdelning till aktieägare 1 600 1 600 800 800 800 800 1 600 1 200 1 800 1 700
Omsättning 35 881 35 330 33 336 30 041 27 512 25 004 23 832 21 323 19 911 16 932
Nyckeltal
Antal anställda 33 32 32 32 34 35 33 28 26 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 063 1 080 1 020 918 792 703 714 750 751 825
Personalkostnader per anställd (tkr) 491 513 489 435 380 352 346 379 384 425
Rörelseresultat, EBITDA 4 120 3 304 3 361 2 624 2 540 2 054 2 350 1 997 1 897 2 200
Nettoomsättningförändring 1,51% 5,93% 11,08% 9,05% 9,46% 4,41% 12,23% 7,53% 18,35% -%
Du Pont-modellen 25,25% 21,78% 26,93% 23,32% 20,83% 20,60% 23,55% 26,01% 34,49% 16,82%
Vinstmarginal 10,04% 7,50% 8,67% 7,92% 7,51% 7,08% 8,83% 9,86% 12,59% 11,30%
Bruttovinstmarginal 74,49% 74,62% 74,37% 73,54% 72,40% 73,34% 73,62% 74,55% 74,45% 74,29%
Rörelsekapital/omsättning 5,38% 2,10% 0,51% 1,40% 6,84% 5,75% 12,96% 14,84% 15,59% 18,96%
Soliditet 47,55% 46,21% 41,70% 34,06% 33,29% 35,23% 38,38% 38,88% 44,99% 25,84%
Kassalikviditet 93,15% 69,38% 67,28% 77,75% 114,58% 107,65% 144,50% 155,63% 171,29% 185,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...