Visa allt om Andante-Tools for Thinking Aktiebolag
Visa allt om Andante-Tools for Thinking Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 412 2 541 795 581 2 075 1 794 4 805 2 337 1 862 2 216
Övrig omsättning 2 4 4 4 12 - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 11 441 120 17 55 289 204 420 55 138
Resultat efter finansnetto 83 556 637 24 17 309 212 447 101 240
Årets resultat 104 346 369 22 3 221 112 327 68 168
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 12 18 392 399 371 322 339 359 285
Omsättningstillgångar 2 484 3 003 2 739 2 258 2 665 2 855 2 443 2 141 1 655 1 522
Tillgångar 2 489 3 014 2 758 2 650 3 064 3 227 2 766 2 481 2 014 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 857 2 193 1 997 1 748 1 725 1 822 1 801 1 890 1 662 1 794
Obeskattade reserver 310 366 259 99 99 104 104 48 48 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 322 455 502 804 1 239 1 301 861 544 304 544
Skulder och eget kapital 2 489 3 014 2 758 2 650 3 064 3 227 2 766 2 481 2 014 2 386
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 568 450 600 600 550 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - 90 134 15 0 118 145 37 0 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader - 28 43 31 238 219 279 246 241 273
Utdelning till aktieägare 170 440 150 120 0 100 200 200 100 200
Omsättning 414 2 545 799 585 2 087 1 794 4 805 2 337 1 862 2 219
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 412 2 541 795 581 2 075 897 2 403 1 169 1 862 1 108
Personalkostnader per anställd (tkr) 133 157 200 91 848 423 556 478 857 553
Rörelseresultat, EBITDA 18 448 127 24 60 293 221 439 74 161
Nettoomsättningförändring -83,79% 219,62% 36,83% -72,00% 15,66% -62,66% 105,61% 25,51% -15,97% -%
Du Pont-modellen 3,54% 18,71% 23,82% 2,11% 2,58% 13,76% 8,68% 18,90% 5,11% -%
Vinstmarginal 21,36% 22,20% 82,64% 9,64% 3,81% 24,75% 4,99% 20,07% 5,53% 11,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 42,66% 100,00% 79,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 524,76% 100,28% 281,38% 250,26% 68,72% 86,62% 32,92% 68,34% 72,56% 44,13%
Soliditet 84,32% 82,23% 79,73% 68,88% 58,68% 58,84% 67,88% 77,60% 84,24% -%
Kassalikviditet 771,43% 660,00% 545,62% 280,85% 215,09% 219,45% 283,74% 393,57% 544,41% 279,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...