Visa allt om Andante-Tools for Thinking Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 541 795 581 2 075 1 794 4 805 2 337 1 862 2 216 3 540
Övrig omsättning 4 4 4 12 - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 441 120 17 55 289 204 420 55 138 696
Resultat efter finansnetto 556 637 24 17 309 212 447 101 240 676
Årets resultat 346 369 22 3 221 112 327 68 168 486
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 18 392 399 371 322 339 359 285 279
Omsättningstillgångar 3 003 2 739 2 258 2 665 2 855 2 443 2 141 1 655 1 522 2 468
Tillgångar 3 014 2 758 2 650 3 064 3 227 2 766 2 481 2 014 - 2 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 193 1 997 1 748 1 725 1 822 1 801 1 890 1 662 1 794 1 826
Obeskattade reserver 366 259 99 99 104 104 48 48 48 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 455 502 804 1 239 1 301 861 544 304 544 874
Skulder och eget kapital 3 014 2 758 2 650 3 064 3 227 2 766 2 481 2 014 2 386 2 748
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 568 450 600 600 550 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 90 134 15 0 118 145 37 0 192 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 28 43 31 238 219 279 246 241 273 242
Utdelning till aktieägare 440 150 120 0 100 200 200 100 200 200
Omsättning 2 545 799 585 2 087 1 794 4 805 2 337 1 862 2 219 3 540
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 541 795 581 2 075 897 2 403 1 169 1 862 1 108 1 770
Personalkostnader per anställd (tkr) 157 200 91 848 423 556 478 857 553 502
Rörelseresultat, EBITDA 448 127 24 60 293 221 439 74 161 729
Nettoomsättningförändring 219,62% 36,83% -72,00% 15,66% -62,66% 105,61% 25,51% -15,97% -37,40% -%
Du Pont-modellen 18,71% 23,82% 2,11% 2,58% 13,76% 8,68% 18,90% 5,11% -% 26,60%
Vinstmarginal 22,20% 82,64% 9,64% 3,81% 24,75% 4,99% 20,07% 5,53% 11,42% 20,65%
Bruttovinstmarginal 42,66% 100,00% 79,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 100,28% 281,38% 250,26% 68,72% 86,62% 32,92% 68,34% 72,56% 44,13% 45,03%
Soliditet 82,23% 79,73% 68,88% 58,68% 58,84% 67,88% 77,60% 84,24% -% 67,71%
Kassalikviditet 660,00% 545,62% 280,85% 215,09% 219,45% 283,74% 393,57% 544,41% 279,78% 282,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...