Visa allt om Rosebirdie AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 863
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 3
Rörelseresultat (EBIT) -51 -47 -59 -67 -82 -98 -48 -36 -139 669
Resultat efter finansnetto 271 277 215 269 -227 239 719 -636 65 856
Årets resultat 158 161 177 224 0 322 859 -658 153 604
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 133 5 683 5 579 5 564 5 514 6 110 6 022 5 476 6 229 6 332
Tillgångar 5 763 5 683 5 579 5 564 5 514 6 110 6 022 5 476 6 229 6 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 373 5 371 5 366 5 339 5 258 5 385 5 193 4 453 5 202 5 143
Obeskattade reserver 325 257 187 164 139 452 618 853 870 1 028
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 54 26 60 116 272 211 170 156 161
Skulder och eget kapital 5 763 5 683 5 579 5 564 5 514 6 110 6 022 5 476 6 229 6 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 130 120 91 94
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 866
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 863
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 550
Rörelseresultat, EBITDA -51 -47 -59 -67 -82 -98 -48 -36 -139 669
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 13,57%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 46,11%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 331,24%
Soliditet 97,63% 98,04% 98,80% 98,13% 97,22% 93,59% 93,80% 92,53% 93,57% 92,91%
Kassalikviditet 4 820,00% 10 524,07% 21 457,69% 9 273,33% 4 753,45% 2 246,32% 2 854,03% 3 221,18% 3 992,95% 3 932,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...