Visa allt om Kristvalla Timber i Småland AB
Visa allt om Kristvalla Timber i Småland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 68 131 103 115 422 882 1 845 4 702 8 762 8 128
Övrig omsättning - 34 - 8 7 - - 9 28 2
Rörelseresultat (EBIT) -90 1 1 -39 -58 -54 155 35 -136 514
Resultat efter finansnetto -90 1 1 -35 1 -54 147 52 -198 457
Årets resultat 0 0 0 2 1 0 122 109 73 156
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 395 420 445 558 583 873 1 049 1 417 1 806 2 070
Omsättningstillgångar 37 105 47 117 383 757 501 746 1 466 1 438
Tillgångar 432 524 491 675 965 1 630 1 550 2 163 3 271 3 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267 266 266 376 374 373 473 351 332 259
Obeskattade reserver 0 90 90 90 129 132 188 211 311 611
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 104 148 80 173 294 1 023 696 866 488 1 843
Kortfristiga skulder 61 19 54 35 168 102 193 736 2 141 795
Skulder och eget kapital 432 524 491 675 965 1 630 1 550 2 163 3 271 3 508
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 60 240 340 325 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 129 332 780 832 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 57 212 965 1 630 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 110 0 0 100 0 90 0
Omsättning 68 165 103 123 429 882 1 845 4 711 8 790 8 130
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 2 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 441 615 1 176 2 191 2 709
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 124 264 523 699 256
Rörelseresultat, EBITDA -65 26 26 -14 131 252 535 598 348 843
Nettoomsättningförändring -48,09% 27,18% -10,43% -72,75% -52,15% -52,20% -60,76% -46,34% 7,80% -%
Du Pont-modellen -20,83% 0,19% 0,20% -5,19% 0,10% -3,31% 10,13% 2,54% -4,04% 14,68%
Vinstmarginal -132,35% 0,76% 0,97% -30,43% 0,24% -6,12% 8,51% 1,17% -1,51% 6,34%
Bruttovinstmarginal 51,47% 45,80% 76,70% 47,83% 87,44% 82,20% 94,25% 89,90% 49,22% 31,52%
Rörelsekapital/omsättning -35,29% 65,65% -6,80% 71,30% 50,95% 74,26% 16,69% 0,21% -7,70% 7,91%
Soliditet 61,81% 64,16% 68,47% 65,53% 48,61% 28,85% 39,46% 23,25% 17,00% 19,92%
Kassalikviditet 50,82% 500,00% 50,00% 277,14% 191,67% 717,65% 225,91% 91,17% 46,29% 66,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...