Visa allt om Kaitech Trade AB
Visa allt om Kaitech Trade AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 295 1 115 814 98 679 1 865 1 622 868 1 385 1 232
Övrig omsättning 15 67 - - - - - - - 1 653
Rörelseresultat (EBIT) 859 338 141 -436 -230 -26 169 -165 10 1 635
Resultat efter finansnetto 859 332 133 -416 -227 2 169 -219 27 1 025
Årets resultat 724 329 110 -416 -227 1 168 -213 15 861
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 136 182 0 240 0 0 2 6 10
Omsättningstillgångar 1 043 706 577 428 536 1 009 994 962 1 189 1 288
Tillgångar 1 134 842 759 428 776 1 009 994 964 1 195 1 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 974 650 320 310 726 953 953 784 1 097 1 082
Obeskattade reserver 0 25 23 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 159 168 416 118 50 56 41 180 98 216
Skulder och eget kapital 1 134 842 759 428 776 1 009 994 964 1 195 1 298
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 689 397 502 384 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 200 420 290 320 498 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 63 69 25 38 109 185 125 162 113 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0
Omsättning 1 310 1 182 814 98 679 1 865 1 622 868 1 385 2 885
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 295 1 115 814 98 679 1 865 1 622 868 1 385 1 232
Personalkostnader per anställd (tkr) 269 604 363 388 654 924 583 736 608 297
Rörelseresultat, EBITDA 904 383 186 -436 -230 -26 169 -165 14 1 639
Nettoomsättningförändring 16,14% 36,98% 730,61% -85,57% -63,59% 14,98% 86,87% -37,33% 12,42% -%
Du Pont-modellen 75,75% 40,14% 18,58% -96,73% -29,25% 0,20% 17,30% -17,12% 2,59% 126,66%
Vinstmarginal 66,33% 30,31% 17,32% -422,45% -33,43% 0,11% 10,60% -19,01% 2,24% 133,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,46% 59,25% 61,04% 90,32% 68,74% 37,58%
Rörelsekapital/omsättning 68,26% 48,25% 19,78% 316,33% 71,58% 51,10% 58,75% 90,09% 78,77% 87,01%
Soliditet 85,89% 79,51% 44,52% 72,43% 93,56% 94,45% 95,88% 81,33% 91,80% 83,36%
Kassalikviditet 655,97% 420,24% 138,70% 362,71% 1 072,00% 1 801,79% 2 424,39% 534,44% 1 213,27% 596,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...