Visa allt om Café Rådmansgatan i Sala Aktiebolag
Visa allt om Café Rådmansgatan i Sala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -9 -20 -30 -32 -26 -21 -14 -21 -21
Resultat efter finansnetto 981 1 484 771 -41 861 871 870 168 479 178
Årets resultat 981 1 501 800 -41 871 878 878 177 485 184
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650
Omsättningstillgångar 1 198 865 121 122 59 5 39 99 2 2
Tillgångar 2 848 2 515 1 771 1 772 1 709 1 655 1 689 1 749 1 652 1 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 909 1 728 1 027 827 1 127 1 127 1 126 726 724 721
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 939 787 744 946 581 528 563 1 023 928 931
Skulder och eget kapital 2 848 2 515 1 771 1 772 1 709 1 655 1 689 1 749 1 652 1 652
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 800 800 600 300 900 900 500 200 500
Omsättning 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 -9 -20 -30 -32 -26 -21 -14 -21 -21
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 67,03% 68,71% 57,99% 46,67% 65,94% 68,10% 66,67% 41,51% 43,83% 43,64%
Kassalikviditet 127,58% 109,91% 16,26% 12,90% 10,15% 0,95% 6,93% 9,68% 0,22% 0,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...