Visa allt om Café Rådmansgatan i Sala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -20 -30 -32 -26 -21 -14 -21 -21 -25
Resultat efter finansnetto 1 484 771 -41 861 871 870 168 479 178 276
Årets resultat 1 501 800 -41 871 878 878 177 485 184 283
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650
Omsättningstillgångar 865 121 122 59 5 39 99 2 2 143
Tillgångar 2 515 1 771 1 772 1 709 1 655 1 689 1 749 1 652 1 652 1 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 728 1 027 827 1 127 1 127 1 126 726 724 721 720
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 787 744 946 581 528 563 1 023 928 931 1 074
Skulder och eget kapital 2 515 1 771 1 772 1 709 1 655 1 689 1 749 1 652 1 652 1 793
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 800 800 600 300 900 900 500 200 500 200
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -20 -30 -32 -26 -21 -14 -21 -21 -25
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 68,71% 57,99% 46,67% 65,94% 68,10% 66,67% 41,51% 43,83% 43,64% 40,16%
Kassalikviditet 109,91% 16,26% 12,90% 10,15% 0,95% 6,93% 9,68% 0,22% 0,21% 13,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...