allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

JB Gymnasiet Mitt AB

ORG.NR: 556495-2207
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2012-122011-122010-12 
  Nettoomsättning (TKR) 390 296 455 406 616 543  
  Övrig omsättning (TKR) 9 015 6 351 6 900  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 7 286 31 788 36 559  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 5 875 31 657 35 628  
  Årets resultat (TKR) -8 133 476 1 330  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2012-122011-122010-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 57 225 70 727 89 798  
  Omsättningstillgångar (TKR) 62 764 77 566 64 694  
  Tillgångar (TKR) 119 989 148 293 154 492  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 2 467 10 600 10 124  
  Obeskattade reserver (TKR) 10 204 37 192 35 867  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 520  
  Kortfristiga skulder (TKR) 107 318 100 501 107 981  
  Skulder och eget kapital (TKR) 119 989 148 293 154 492  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2012-122011-122010-12 
  Löner till styrelse & VD 973 997 942  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 132 928 133 768 178 957  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 53 271 52 814 72 614  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2012-122011-122010-12 
  Antal anställda 409 426 539  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 954 1 069 1 144  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 467 450 476  
  Nettoomsättningförändring -14,30 % -26,14 % 0,05 %  
  Vinstmarginal 1,87 % 7,00 % 5,94 %  
  Bruttovinstmarginal 88,02 % 87,93 % 100,00 %  
  Soliditet 8,32 % 25,63 % 23,66 %  
  Kassalikviditet 58,48 % 77,18 % 59,91 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2010   2009   2008   2006   2005   2004   2003   2002   2001      
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2010-122009-122008-12 
  Nettoomsättning (TKR)  
  Övrig omsättning (TKR)  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR)  
  Resultat efter finansnetto (TKR)  
  Årets resultat (TKR)  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2010-122009-122008-12 
  TILLGÅNGAR  
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR)  
  Anläggningstillgångar (TKR)  
  Omsättningstillgångar (TKR)  
  Tillgångar (TKR)  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR)  
  Minoritetsintressen (TKR)  
  Avsättningar (TKR)  
  Långfristiga skulder (TKR)  
  Kortfristiga skulder (TKR)  
  Skulder och eget kapital (TKR)  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2010-122009-122008-12 
  Löner till styrelse & VD  
  Varav tantiem till styrelse & VD  
  Löner till övriga anställda  
  Varav resultatlön till övriga anställda  
  Sociala kostnader  
  Utdelning till aktieägare  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2010-122009-122008-12 
  Antal anställda  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)  
  Personalkostnader per anställd (TKR)  
  Nettoomsättningförändring  
  Vinstmarginal  
  Bruttovinstmarginal  
  Soliditet  
  Kassalikviditet  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 20 oktober 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X