Visa allt om JB Gymnasiet Mitt AB
Visa allt om JB Gymnasiet Mitt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 390 296 455 406 616 543 616 252 999 780 818 924 745 746 571 132 359 718 199 823
Övrig omsättning 9 015 6 351 6 900 5 076 2 990 484 468 189 416 249
Rörelseresultat (EBIT) 7 286 31 788 36 559 29 941 26 211 26 941 20 910 15 205 10 268 5 800
Resultat efter finansnetto 5 875 31 657 35 628 27 624 19 294 28 446 24 317 16 808 10 457 5 748
Årets resultat -8 133 476 1 330 2 002 -21 210 20 095 15 331 9 263 5 621 3 039
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 225 70 727 89 798 117 478 134 365 22 547 20 862 21 538 9 967 5 997
Omsättningstillgångar 62 764 77 566 64 694 100 250 148 219 132 807 125 701 85 901 63 589 36 560
Tillgångar 119 989 148 293 154 492 217 728 282 584 155 354 146 563 107 439 73 556 42 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 467 10 600 10 124 8 794 6 792 20 462 20 878 18 106 10 444 6 423
Obeskattade reserver 10 204 37 192 35 867 30 324 25 656 12 285 11 910 9 412 5 512 2 687
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 520 30 140 142 044 0 1 450 1 550 3 800 1 825
Kortfristiga skulder 107 318 100 501 107 981 148 470 108 092 122 607 112 325 78 371 53 801 31 622
Skulder och eget kapital 119 989 148 293 154 492 217 728 282 584 155 354 146 563 107 439 73 556 42 556
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 973 997 942 946 3 072 1 776 2 695 1 988 504 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 132 928 133 768 178 957 184 501 172 724 83 890 84 752 62 468 40 891 28 043
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 53 271 52 814 72 614 73 590 68 239 35 650 36 508 28 020 18 538 14 035
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 560 1 600 1 600
Omsättning 399 311 461 757 623 443 621 328 1 002 770 819 408 746 214 571 321 360 134 200 072
Nyckeltal
Antal anställda 409 426 539 703 447 259 264 199 113 99
Nettoomsättning per anställd (tkr) 954 1 069 1 144 877 2 237 3 162 2 825 2 870 3 183 2 018
Personalkostnader per anställd (tkr) 467 450 476 375 558 472 470 467 533 433
Rörelseresultat, EBITDA 22 233 47 170 54 897 49 422 47 360 28 715 23 727 17 350 11 527 6 659
Nettoomsättningförändring -14,30% -26,14% 0,05% -38,36% 22,08% 9,81% 30,57% 58,77% 80,02% -%
Du Pont-modellen 6,10% 21,50% 23,71% 13,92% 8,28% 18,47% 16,92% 15,94% 14,64% 14,03%
Vinstmarginal 1,87% 7,00% 5,94% 4,92% 2,34% 3,50% 3,33% 3,00% 2,99% 2,99%
Bruttovinstmarginal 88,02% 87,93% 100,00% 88,14% 36,68% 100,00% 26,14% 24,86% 25,20% 31,10%
Rörelsekapital/omsättning -11,42% -5,04% -7,02% -7,82% 4,01% 1,25% 1,79% 1,32% 2,72% 2,47%
Soliditet 8,32% 25,63% 23,66% 14,30% 8,94% 18,86% 20,10% 23,16% 19,59% 19,64%
Kassalikviditet 58,48% 77,18% 59,91% 67,52% 136,41% 107,97% 111,57% 109,24% 117,79% 115,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...