Visa allt om Holte & Partners AB
Visa allt om Holte & Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 14 11 11 28 0 178 0 76 94
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 8 1 5 18 -11 164 -40 -86 -175
Resultat efter finansnetto 5 8 1 5 18 -11 164 -40 -87 -180
Årets resultat 5 8 1 5 18 -11 164 -40 -87 -180
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 9 13 10 0 0 0 6 15 24
Omsättningstillgångar 30 23 7 26 35 36 127 6 63 243
Tillgångar 35 33 20 36 35 36 127 12 78 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 19 10 10 5 -12 -1 -165 -126 -39
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 14 9 26 30 49 128 178 203 305
Skulder och eget kapital 35 33 20 36 35 36 127 12 78 267
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 14 11 11 28 0 178 0 76 94
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 9 12 5 7 18 -11 170 -31 -77 -171
Nettoomsättningförändring 0,00% 27,27% 0,00% -60,71% -% -100,00% -% -100,00% -19,15% -%
Du Pont-modellen 14,29% 24,24% 5,00% 13,89% 51,43% -% 129,13% -% -108,97% -65,17%
Vinstmarginal 35,71% 57,14% 9,09% 45,45% 64,29% -% 92,13% -% -111,84% -185,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 84,04%
Rörelsekapital/omsättning 135,71% 64,29% -18,18% 0,00% 17,86% -% -0,56% -% -184,21% -65,96%
Soliditet 68,57% 57,58% 50,00% 27,78% 14,29% -33,33% -0,79% -1 375,00% -161,54% -14,61%
Kassalikviditet 272,73% 164,29% 77,78% 100,00% 116,67% 73,47% 99,22% 3,37% 31,03% 79,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...