Visa allt om Holte & Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 14 11 11 28 0 178 0 76 94 935
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 1 5 18 -11 164 -40 -86 -175 30
Resultat efter finansnetto 8 1 5 18 -11 164 -40 -87 -180 28
Årets resultat 8 1 5 18 -11 164 -40 -87 -180 20
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 13 10 0 0 0 6 15 24 27
Omsättningstillgångar 23 7 26 35 36 127 6 63 243 444
Tillgångar 33 20 36 35 36 127 12 78 267 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 10 10 5 -12 -1 -165 -126 -39 141
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 9 26 30 49 128 178 203 305 331
Skulder och eget kapital 33 20 36 35 36 127 12 78 267 472
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 12 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 11 11 28 0 178 0 76 94 935
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 935
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 223
Rörelseresultat, EBITDA 12 5 7 18 -11 170 -31 -77 -171 40
Nettoomsättningförändring 27,27% 0,00% -60,71% -% -100,00% -% -100,00% -19,15% -89,95% -%
Du Pont-modellen 24,24% 5,00% 13,89% 51,43% -% 129,13% -% -108,97% -65,17% 6,36%
Vinstmarginal 57,14% 9,09% 45,45% 64,29% -% 92,13% -% -111,84% -185,11% 3,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 84,04% 66,10%
Rörelsekapital/omsättning 64,29% -18,18% 0,00% 17,86% -% -0,56% -% -184,21% -65,96% 12,09%
Soliditet 57,58% 50,00% 27,78% 14,29% -33,33% -0,79% -1 375,00% -161,54% -14,61% 29,87%
Kassalikviditet 164,29% 77,78% 100,00% 116,67% 73,47% 99,22% 3,37% 31,03% 79,67% 134,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...