Visa allt om Monomak AB
Visa allt om Monomak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 318 3 042 2 552 1 910 1 693 1 649 1 563 2 173 1 686 1 616
Övrig omsättning 17 69 95 26 4 82 68 107 116 48
Rörelseresultat (EBIT) -52 42 50 3 44 12 -107 76 139 6
Resultat efter finansnetto -52 42 51 5 46 12 -107 93 144 9
Årets resultat -41 24 42 5 46 12 -84 50 106 48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 228 238 0 1 9 21 40 156 171 24
Omsättningstillgångar 609 540 682 718 704 510 495 819 806 926
Tillgångar 837 778 682 719 714 531 535 975 977 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 409 449 486 494 489 443 431 634 757 741
Obeskattade reserver 0 11 0 0 0 0 0 23 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 428 318 197 225 224 88 104 318 220 210
Skulder och eget kapital 837 778 682 719 714 531 535 975 977 951
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 10 0 0 30 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 345 397 419 297 243 58 0 0 118 231
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 137 157 161 93 76 23 0 0 44 63
Utdelning till aktieägare 0 0 60 50 0 0 0 120 173 89
Omsättning 3 335 3 111 2 647 1 936 1 697 1 731 1 631 2 280 1 802 1 664
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 659 1 521 1 276 955 1 693 1 649 - - 1 686 1 616
Personalkostnader per anställd (tkr) 247 285 303 206 330 114 - - 72 48
Rörelseresultat, EBITDA -52 72 51 10 54 22 -87 129 189 18
Nettoomsättningförändring 9,07% 19,20% 33,61% 12,82% 2,67% 5,50% -28,07% 28,88% 4,33% -%
Du Pont-modellen -6,21% 5,40% 7,48% 0,70% 6,44% 2,26% -20,00% 9,44% 14,74% 0,95%
Vinstmarginal -1,57% 1,38% 2,00% 0,26% 2,72% 0,73% -6,85% 4,23% 8,54% 0,56%
Bruttovinstmarginal 36,47% 38,56% 40,36% 40,05% 42,47% 32,50% 30,90% 33,92% 31,26% 28,71%
Rörelsekapital/omsättning 5,46% 7,30% 19,00% 25,81% 28,35% 25,59% 25,02% 23,06% 34,76% 44,31%
Soliditet 48,86% 58,81% 71,26% 68,71% 68,49% 83,43% 80,56% 66,72% 77,48% 77,92%
Kassalikviditet 107,48% 127,04% 293,40% 268,89% 270,54% 477,27% 372,12% 225,16% 348,18% 424,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...