Visa allt om How Dare You Aktiebolag
Visa allt om How Dare You Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 469 391 427 379 270 428 402 92 48 229
Övrig omsättning 10 - 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 -22 60 87 -54 33 -34 36 -32 -72
Resultat efter finansnetto 57 -22 60 87 -54 31 -34 34 -33 -72
Årets resultat 47 -22 54 87 -54 31 -34 34 -33 -72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 21 5 5 5 5 5 5 14 21
Omsättningstillgångar 306 245 330 212 125 285 242 64 24 73
Tillgångar 323 266 335 217 130 290 247 69 38 94
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 157 179 125 38 92 61 55 21 54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 109 156 91 92 198 186 14 17 40
Skulder och eget kapital 323 266 335 217 130 290 247 69 38 94
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 141 150 0 0 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 165 130 137 80 105 0 0 0 0 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 52 41 43 25 43 47 63 0 0 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 479 391 429 379 270 428 402 92 48 229
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 469 391 427 379 270 428 402 - - 229
Personalkostnader per anställd (tkr) 239 201 206 130 164 230 307 - - 162
Rörelseresultat, EBITDA 61 -18 60 87 -54 33 -34 36 -25 -61
Nettoomsättningförändring 19,95% -8,43% 12,66% 40,37% -36,92% 6,47% 336,96% 91,67% -79,04% -%
Du Pont-modellen 17,65% -8,27% 17,91% 40,09% -40,77% 11,38% -13,77% 53,62% -84,21% -76,60%
Vinstmarginal 12,15% -5,63% 14,05% 22,96% -19,63% 7,71% -8,46% 40,22% -66,67% -31,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,03%
Rörelsekapital/omsättning 39,87% 34,78% 40,75% 31,93% 12,22% 20,33% 13,93% 54,35% 14,58% 14,41%
Soliditet 63,16% 59,02% 53,43% 57,60% 29,23% 31,72% 24,70% 79,71% 55,26% 57,45%
Kassalikviditet 257,14% 224,77% 211,54% 232,97% 135,87% 143,94% 130,11% 457,14% 141,18% 182,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...