Visa allt om KB's Bilvård Söder AB
Visa allt om KB's Bilvård Söder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 995 2 823 2 814 2 471 988 213 0 0 2 212 1 961
Övrig omsättning 139 291 326 299 31 - - - 47 158
Rörelseresultat (EBIT) -54 -34 167 24 14 13 -10 -89 -104 -91
Resultat efter finansnetto -54 -42 143 4 4 10 -11 -90 -104 -91
Årets resultat -54 -42 143 4 4 10 -11 -90 -104 -79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 22 32 42 7 9 6 15 17 14
Omsättningstillgångar 654 629 825 706 662 470 111 158 409 685
Tillgångar 668 651 857 748 669 479 117 173 427 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 235 277 134 130 126 116 163 253 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 13 24 37 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 488 403 556 577 538 354 1 10 173 342
Skulder och eget kapital 668 651 857 748 669 479 117 173 427 699
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 111 181
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 614 1 645 1 521 1 427 446 25 0 0 1 368 1 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 678 582 578 497 113 4 0 27 512 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 134 3 114 3 140 2 770 1 019 213 0 0 2 259 2 119
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 2 1 0 0 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 599 565 563 494 494 213 - - 369 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 454 431 385 282 31 - - 332 317
Rörelseresultat, EBITDA -46 -24 177 27 16 15 -1 -86 -94 -83
Nettoomsättningförändring 6,09% 0,32% 13,88% 150,10% 363,85% -% -% -100,00% 12,80% -%
Du Pont-modellen -7,93% -5,22% 19,49% 3,21% 2,09% 2,71% -% -% -24,12% -13,02%
Vinstmarginal -1,77% -1,20% 5,93% 0,97% 1,42% 6,10% -% -% -4,66% -4,64%
Bruttovinstmarginal 95,96% 95,04% 95,74% 91,30% 94,74% 93,90% -% -% 95,07% 95,31%
Rörelsekapital/omsättning 5,54% 8,01% 9,56% 5,22% 12,55% 54,46% -% -% 10,67% 17,49%
Soliditet 27,10% 36,10% 32,32% 17,91% 19,43% 26,30% 99,15% 94,22% 59,25% 51,07%
Kassalikviditet 134,02% 156,08% 148,38% 122,36% 123,05% 132,77% 11 100,00% 1 580,00% 236,42% 200,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...