Visa allt om Sista versen 24719 AB
Visa allt om Sista versen 24719 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 20 15 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -67 -48 -8 -42 -13 0 -7 -6 -7 -6
Resultat efter finansnetto 195 330 -2 -41 -13 1 000 493 -6 -7 0
Årets resultat 403 263 -2 -41 0 1 000 513 -6 -7 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 264 3 000 3 000 885 885 885 885 885 885
Omsättningstillgångar 2 006 504 439 441 276 271 1 1 1 15
Tillgångar 2 006 3 768 3 439 3 441 1 161 1 156 886 886 886 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 734 3 328 3 065 3 067 1 109 1 109 609 96 102 109
Obeskattade reserver 0 323 323 323 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
Långfristiga skulder 35 35 35 35 35 35 35 0 35 35
Kortfristiga skulder 236 83 16 16 16 11 241 754 748 756
Skulder och eget kapital 2 006 3 768 3 439 3 441 1 161 1 156 886 886 886 900
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 600 1 927 0 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -67 -48 -8 -42 -13 0 -7 -6 -7 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 86,44% 95,01% 96,45% 96,05% 95,52% 95,93% 68,74% 10,84% 11,51% 12,11%
Kassalikviditet 850,00% 607,23% 2 743,75% 2 756,25% 1 725,00% 2 463,64% 0,41% 0,13% 0,13% 1,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...