Visa allt om Sista versen 25281 AB
Visa allt om Sista versen 25281 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 9 807 2 185 2 737 3 138 3 346 3 416 3 177 2 927
Övrig omsättning 12 - 363 131 176 140 181 108 196 186
Rörelseresultat (EBIT) 7 -9 8 47 145 185 189 215 151 143
Resultat efter finansnetto 7 -8 11 50 142 183 183 212 153 144
Årets resultat 7 -8 7 35 102 132 163 152 104 73
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 4 35 61 148 144 152 105 86
Omsättningstillgångar 169 170 331 1 102 1 121 1 120 1 167 1 020 931 892
Tillgångar 169 174 335 1 137 1 182 1 268 1 310 1 172 1 037 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 162 320 313 678 651 519 506 443 428
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 49 49 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 13 93 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 12 15 824 492 524 791 618 545 501
Skulder och eget kapital 169 174 335 1 137 1 182 1 268 1 310 1 172 1 037 978
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 334 381 372 401 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 185 428 485 218 387 291 378 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 55 149 233 287 340 318 355 261
Utdelning till aktieägare 49 0 150 0 400 75 0 150 89 89
Omsättning 12 9 1 170 2 316 2 913 3 278 3 527 3 524 3 373 3 113
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 9 807 1 093 912 1 046 1 115 1 139 1 059 976
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 250 313 256 298 389 351 398 300
Rörelseresultat, EBITDA 7 -9 21 73 183 227 241 255 191 186
Nettoomsättningförändring -100,00% -98,88% -63,07% -20,17% -12,78% -6,22% -2,05% 7,52% 8,54% -%
Du Pont-modellen -% -5,17% 3,28% 4,84% 12,94% 15,06% 14,58% 18,94% 14,95% 14,93%
Vinstmarginal -% -100,00% 1,36% 2,52% 5,59% 6,09% 5,71% 6,50% 4,88% 4,99%
Bruttovinstmarginal -% 0,00% 12,27% 45,86% 44,83% 47,83% 54,42% 50,94% 55,81% 50,94%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 755,56% 39,16% 12,72% 22,98% 18,99% 11,24% 11,77% 12,15% 13,36%
Soliditet 100,00% 93,10% 95,52% 27,53% 57,36% 51,34% 39,62% 46,18% 46,12% 47,37%
Kassalikviditet -% 1 416,67% 2 206,67% 87,38% 145,12% 103,44% 60,43% 73,30% 78,72% 100,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...