Visa allt om Alpha System Teknikkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 800 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 746 -28 -3 -11 -15 -17 -19 -21 -24 -26
Resultat efter finansnetto 4 652 1 480 1 102 319 -15 4 229 1 980 980 1 411 1 862
Årets resultat 5 949 1 480 1 102 319 -15 4 229 1 980 980 2 001 1 862
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 628 638 688 688 854 854 4 108 4 058 4 058 3 246
Omsättningstillgångar 6 061 3 324 3 354 3 356 3 859 5 424 291 167 1 276 972
Tillgångar 12 689 3 962 4 042 4 044 4 713 6 278 4 399 4 224 5 333 4 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 069 3 954 4 034 4 032 4 643 6 258 3 629 3 149 3 770 2 769
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 750 1 453 1 450
Kortfristiga skulder 1 620 8 8 12 70 20 770 325 110 0
Skulder och eget kapital 12 689 3 962 4 042 4 044 4 713 6 278 4 399 4 224 5 333 4 219
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 10 500 0 1 560 1 000 1 104 1 600 1 600 1 500 1 600 1 000
Omsättning 1 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 746 -28 -3 -11 -15 -17 -19 -21 -24 -26
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 36,66% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 27 364,71% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 26 123,53% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 87,23% 99,80% 99,80% 99,70% 98,51% 99,68% 82,50% 74,55% 70,69% 65,63%
Kassalikviditet 374,14% 41 550,00% 41 925,00% 27 966,67% 5 512,86% 27 120,00% 37,79% 51,38% 1 160,00% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...