Visa allt om Bergmans Undertaksmontage Aktiebolag
Visa allt om Bergmans Undertaksmontage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Nettoomsättning 7 907 7 408 7 296 6 641 6 516 4 823 5 783 5 681 6 110 6 416
Övrig omsättning 624 42 141 - - - - 10 305 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 198 2 611 2 470 1 623 1 309 535 1 071 986 1 145 2 002
Resultat efter finansnetto 2 185 2 609 4 204 1 848 1 485 634 1 303 1 073 1 149 2 040
Årets resultat 1 268 1 518 3 642 1 006 1 088 460 965 764 799 1 624
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 008 11 786 11 200 4 476 4 071 4 146 4 564 5 223 4 660 4 828
Omsättningstillgångar 2 022 1 833 1 424 5 259 4 659 3 634 3 378 2 034 2 736 -
Tillgångar 14 030 13 619 12 624 9 735 8 730 7 780 7 942 7 257 7 396 7 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 033 11 965 11 547 8 505 8 000 7 412 7 452 6 986 6 722 6 423
Obeskattade reserver 1 209 657 0 471 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 788 997 1 078 759 730 368 490 270 674 1 126
Skulder och eget kapital 14 030 13 619 12 624 9 735 8 730 7 780 7 942 7 257 7 396 7 549
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 754 859 836 1 175 725
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 369 2 043 2 328 2 284 2 155 1 111 1 069 895 1 015 774
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 994 892 1 075 1 024 914 766 727 692 941 670
Utdelning till aktieägare 1 500 1 200 1 100 600 500 500 500 500 500 500
Omsättning 8 531 7 450 7 437 6 641 6 516 4 823 5 783 5 691 6 415 6 416
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 7 7 7 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 130 1 235 1 042 949 931 965 1 157 1 136 1 222 1 283
Personalkostnader per anställd (tkr) 504 505 493 482 461 534 565 502 626 458
Rörelseresultat, EBITDA 2 639 2 939 2 691 2 018 1 751 926 1 579 1 371 1 531 2 357
Nettoomsättningförändring 6,74% 1,54% 9,86% 1,92% 35,10% -16,60% 1,80% -7,02% -4,77% -%
Du Pont-modellen 15,67% 19,19% 33,33% 18,97% 17,01% 8,17% 16,41% 14,80% 16,55% 27,08%
Vinstmarginal 27,81% 35,27% 57,68% 27,81% 22,79% 13,19% 22,53% 18,91% 20,03% 31,86%
Bruttovinstmarginal 90,40% 96,69% 97,88% 97,70% 92,59% 94,75% 92,77% 85,04% 90,59% 83,20%
Rörelsekapital/omsättning 15,61% 11,29% 4,74% 67,76% 60,30% 67,72% 49,94% 31,05% 33,75% -17,55%
Soliditet 92,49% 91,62% 91,47% 90,93% 91,64% 95,27% 93,83% 96,27% 90,89% 85,08%
Kassalikviditet 256,60% 183,85% 132,10% 692,89% 638,22% 987,50% 689,39% 753,33% 405,93% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-06: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...