Visa allt om Närstads i Kalmar AB
Visa allt om Närstads i Kalmar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 79 54 115 254 8 102 7 962 6 671 6 528 6 879 6 650
Övrig omsättning 53 22 - 59 - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 37 -691 -1 117 -936 977 737 882 646 817 920
Resultat efter finansnetto 52 -628 -603 -683 1 079 970 1 242 913 629 1 254
Årets resultat 52 -87 181 2 697 646 833 518 226 746
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 157 247 337 521 112 133 163 197 214
Omsättningstillgångar 6 098 6 606 7 785 8 760 10 058 10 283 9 778 8 995 8 799 8 818
Tillgångar 6 098 6 763 8 032 9 097 10 579 10 395 9 912 9 158 8 996 9 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 040 6 700 7 182 7 352 7 780 7 463 7 163 6 700 6 511 6 885
Obeskattade reserver 0 0 541 1 325 2 013 1 946 1 888 1 666 1 457 1 333
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 63 308 421 787 986 861 792 1 028 814
Skulder och eget kapital 6 098 6 763 8 032 9 097 10 579 10 395 9 912 9 158 8 996 9 032
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 791 769 780 700 673
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 408 794 675 1 647 973 593 629 701 578
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 151 272 235 710 821 678 707 716 638
Utdelning till aktieägare 560 402 396 350 430 380 345 370 330 600
Omsättning 132 76 115 313 8 102 7 962 6 671 6 528 6 882 6 650
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 5 5 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 79 27 58 127 1 620 1 592 1 668 1 632 1 376 1 330
Personalkostnader per anställd (tkr) 48 286 539 467 471 517 510 529 423 378
Rörelseresultat, EBITDA 37 -601 -1 027 -846 1 017 759 912 680 851 952
Nettoomsättningförändring 46,30% -53,04% -54,72% -96,86% 1,76% 19,35% 2,19% -5,10% 3,44% -%
Du Pont-modellen 1,69% -9,29% -7,51% -7,50% 11,68% 10,51% 12,53% 13,92% 12,03% 14,18%
Vinstmarginal 130,38% -1 162,96% -524,35% -268,50% 15,26% 13,73% 18,62% 19,53% 15,73% 19,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,25% 42,95% 45,77% 44,70% 44,21% 44,54%
Rörelsekapital/omsättning 7 646,84% 12 116,67% 6 501,74% 3 283,07% 114,43% 116,77% 133,67% 125,66% 112,97% 120,36%
Soliditet 99,05% 99,07% 94,67% 91,55% 87,57% 85,59% 86,30% 86,26% 84,04% 86,86%
Kassalikviditet 10 698,25% 10 485,71% 2 527,60% 2 080,76% 1 189,20% 965,62% 1 058,54% 1 057,58% 798,93% 1 011,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...