Visa allt om Bergringen AB
Visa allt om Bergringen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 387 1 221 720 79 0 140 212 163 129 69
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 54 16 -26 -55 96 -76 -31 -66 -95
Resultat efter finansnetto -50 80 181 -303 -122 193 79 -372 9 -33
Årets resultat -50 80 181 -303 -122 193 79 -372 23 -33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 306 1 437 1 100 1 100 451 126 200 100 260 237
Omsättningstillgångar 1 991 1 474 1 486 702 634 1 097 825 977 1 095 1 029
Tillgångar 3 297 2 911 2 586 1 802 1 085 1 223 1 025 1 077 1 355 1 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 317 367 287 106 259 381 188 109 217 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 24 38
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 981 2 544 2 299 1 696 826 841 837 968 1 114 986
Skulder och eget kapital 3 297 2 911 2 586 1 802 1 085 1 223 1 025 1 077 1 355 1 267
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 387 1 221 720 79 0 140 212 163 129 69
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 140 212 163 129 69
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 0 0
Rörelseresultat, EBITDA -15 54 16 -26 -55 96 -76 -31 -64 -93
Nettoomsättningförändring 13,60% 69,58% 811,39% -% -100,00% -33,96% 30,06% 26,36% 86,96% -%
Du Pont-modellen 1,06% 5,26% 9,05% 0,39% -% 16,27% 7,80% 2,69% 5,24% 1,97%
Vinstmarginal 2,52% 12,53% 32,50% 8,86% -% 142,14% 37,74% 17,79% 55,04% 36,23%
Bruttovinstmarginal 0,94% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 19,38% 28,99%
Rörelsekapital/omsättning -71,38% -87,63% -112,92% -1 258,23% -% 182,86% -5,66% 5,52% -14,73% 62,32%
Soliditet 9,61% 12,61% 11,10% 5,88% 23,87% 31,15% 18,34% 10,12% 16,01% 19,18%
Kassalikviditet 66,79% 57,94% 64,64% 41,39% 76,76% 130,44% 98,57% 100,93% 98,29% 104,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...