Visa allt om Ritchie Travel Group AB
Visa allt om Ritchie Travel Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -13 -13 -10 -9 -1 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 487 -12 -9 -9 1 0 1 1 0
Årets resultat -1 487 -12 0 -7 1 0 1 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 645 645 645 645 645 776 777 912 967 893
Omsättningstillgångar 453 454 0 50 49 49 47 47 46 66
Tillgångar 1 098 1 099 645 695 694 824 824 959 1 012 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 430 631 145 157 157 157 356 356 468 522
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 667 467 501 538 537 667 467 603 545 436
Skulder och eget kapital 1 098 1 099 645 695 694 824 824 959 1 012 958
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 200 0 112 70
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -13 -13 -10 -9 -1 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 39,16% 57,42% 22,48% 22,59% 22,62% 19,05% 43,20% 37,12% 46,25% 54,49%
Kassalikviditet 67,92% 97,22% 0,00% 9,29% 9,12% 7,35% 10,06% 7,79% 8,44% 15,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...