Visa allt om Annebergs Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Annebergs Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 -15 -13 -13 -6 -6 -6 30 -34 -131
Resultat efter finansnetto 22 5 882 326 391 240 514 585 3 442 658 472
Årets resultat 104 5 853 254 217 177 534 554 3 428 817 603
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 900 10 759 7 649 7 456 7 222 7 140 8 963 9 527 4 618 5 046
Omsättningstillgångar 2 081 3 102 749 874 1 274 1 364 757 429 2 168 1 812
Tillgångar 8 981 13 861 8 398 8 330 8 496 8 504 9 720 9 957 6 786 6 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 867 13 764 8 211 8 227 8 253 8 444 8 038 7 604 4 805 4 077
Obeskattade reserver 0 98 98 98 0 0 212 374 606 1 089
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 099 0 0 0 0 0 0 741 918 1 190
Kortfristiga skulder 15 0 90 5 243 60 1 470 1 238 457 501
Skulder och eget kapital 8 981 13 861 8 398 8 330 8 496 8 504 9 720 9 957 6 786 6 858
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Utdelning till aktieägare 5 747 8 000 300 150 243 128 127 120 629 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -32 -15 -13 -13 -6 -6 -6 30 -34 -24
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 65,33% 99,85% 98,68% 99,63% 97,14% 99,29% 84,30% 79,07% 77,24% 70,88%
Kassalikviditet 13 873,33% -% 832,22% 17 480,00% 524,28% 2 273,33% 51,50% 34,65% 474,40% 361,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...