Visa allt om Aktiebolaget Håslövs Boställe
Visa allt om Aktiebolaget Håslövs Boställe

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 636 820 2 917 2 173 2 430 3 918 4 283 3 743 13 186 10 812
Övrig omsättning - - - 6 20 20 221 1 160 1 043 1 007
Rörelseresultat (EBIT) 489 -1 610 167 293 107 1 859 461 1 436 -271 181
Resultat efter finansnetto 350 -1 610 168 315 160 1 889 476 1 609 -214 235
Årets resultat 286 -581 273 230 161 1 422 374 848 110 158
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 523 523 523 536 578 577 904 1 328 1 546
Omsättningstillgångar 8 217 7 618 9 103 9 211 9 483 9 607 8 188 8 308 6 974 6 970
Tillgångar 8 217 8 141 9 626 9 734 10 019 10 185 8 765 9 212 8 301 8 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 157 8 020 8 761 8 638 8 548 8 518 7 216 6 962 6 214 6 249
Obeskattade reserver 0 120 850 1 037 1 037 1 182 1 149 1 191 755 1 152
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 8 8 8 8 8 508 508
Kortfristiga skulder 61 0 14 51 425 478 392 1 052 824 607
Skulder och eget kapital 8 217 8 141 9 626 9 734 10 019 10 185 8 765 9 212 8 301 8 516
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 188 344 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 41 92 90
Utdelning till aktieägare 170 150 160 150 140 130 120 120 100 145
Omsättning 3 636 820 2 917 2 179 2 450 3 938 4 504 4 903 14 229 11 819
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 3 743 13 186 10 812
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 229 443 436
Rörelseresultat, EBITDA 489 -1 610 167 293 107 1 859 461 1 551 -123 301
Nettoomsättningförändring 343,41% -71,89% 34,24% -10,58% -37,98% -8,52% 14,43% -71,61% 21,96% -%
Du Pont-modellen 4,26% -19,78% 1,75% 3,24% 1,60% 18,55% 5,43% 17,47% -2,58% 2,76%
Vinstmarginal 9,63% -196,34% 5,76% 14,50% 6,58% 48,21% 11,11% 42,99% -1,62% 2,17%
Bruttovinstmarginal 14,08% -194,15% 7,34% 13,76% 5,39% 47,65% 10,20% 48,84% 5,43% 11,64%
Rörelsekapital/omsättning 224,31% 929,02% 311,59% 421,54% 372,76% 233,00% 182,02% 193,86% 46,64% 58,85%
Soliditet 99,27% 99,66% 97,90% 96,59% 92,95% 92,19% 91,99% 84,88% 81,41% 83,12%
Kassalikviditet 4 906,56% -% 342,86% 172,55% 459,06% 448,95% 496,94% 628,80% 482,40% 204,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...