Visa allt om Aktiebolaget Håslövs Boställe

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 820 2 917 2 173 2 430 3 918 4 283 3 743 13 186 10 812 21 320
Övrig omsättning - - 6 20 20 221 1 160 1 043 1 007 853
Rörelseresultat (EBIT) -1 610 167 293 107 1 859 461 1 436 -271 181 1 021
Resultat efter finansnetto -1 610 168 315 160 1 889 476 1 609 -214 235 1 074
Årets resultat -581 273 230 161 1 422 374 848 110 158 570
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 523 523 523 536 578 577 904 1 328 1 546 1 393
Omsättningstillgångar 7 618 9 103 9 211 9 483 9 607 8 188 8 308 6 974 6 970 7 537
Tillgångar 8 141 9 626 9 734 10 019 10 185 8 765 9 212 8 301 8 516 8 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 020 8 761 8 638 8 548 8 518 7 216 6 962 6 214 6 249 6 241
Obeskattade reserver 120 850 1 037 1 037 1 182 1 149 1 191 755 1 152 1 147
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 8 8 8 8 8 508 508 508
Kortfristiga skulder 0 14 51 425 478 392 1 052 824 607 1 033
Skulder och eget kapital 8 141 9 626 9 734 10 019 10 185 8 765 9 212 8 301 8 516 8 929
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 188 344 294 95
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 41 92 90 25
Utdelning till aktieägare 150 160 150 140 130 120 120 100 145 150
Omsättning 820 2 917 2 179 2 450 3 938 4 504 4 903 14 229 11 819 22 173
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 3 743 13 186 10 812 21 320
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 229 443 436 150
Rörelseresultat, EBITDA -1 610 167 293 107 1 859 461 1 551 -123 301 1 138
Nettoomsättningförändring -71,89% 34,24% -10,58% -37,98% -8,52% 14,43% -71,61% 21,96% -49,29% -%
Du Pont-modellen -19,78% 1,75% 3,24% 1,60% 18,55% 5,43% 17,47% -2,58% 2,76% 12,03%
Vinstmarginal -196,34% 5,76% 14,50% 6,58% 48,21% 11,11% 42,99% -1,62% 2,17% 5,04%
Bruttovinstmarginal -194,15% 7,34% 13,76% 5,39% 47,65% 10,20% 48,84% 5,43% 11,64% 8,50%
Rörelsekapital/omsättning 929,02% 311,59% 421,54% 372,76% 233,00% 182,02% 193,86% 46,64% 58,85% 30,51%
Soliditet 99,66% 97,90% 96,59% 92,95% 92,19% 91,99% 84,88% 81,41% 83,12% 79,14%
Kassalikviditet -% 342,86% 172,55% 459,06% 448,95% 496,94% 628,80% 482,40% 204,28% 400,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...