Visa allt om LT-Förvaltnings AB
Visa allt om LT-Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 203 250 277 276 357
Övrig omsättning 723 693 885 372 358 570 - 277 903 1 745
Rörelseresultat (EBIT) 683 654 828 309 308 415 -124 266 942 1 800
Resultat efter finansnetto 711 653 827 317 314 381 -174 162 853 1 733
Årets resultat 414 447 621 418 356 462 -113 51 490 951
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 683 6 310 5 118 7 361 7 247 6 883 9 239 9 573 9 686 9 844
Omsättningstillgångar 649 454 1 752 410 786 904 320 384 566 413
Tillgångar 6 332 6 764 6 870 7 771 8 033 7 787 9 559 9 957 10 252 10 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 249 5 835 5 887 6 766 6 649 6 493 6 231 6 544 6 793 6 704
Obeskattade reserver 1 074 895 819 792 1 046 1 223 1 353 1 451 1 443 1 283
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 900 1 900 1 900 1 900
Kortfristiga skulder 10 35 163 213 338 71 75 61 117 370
Skulder och eget kapital 6 332 6 764 6 870 7 771 8 033 7 787 9 559 9 957 10 252 10 257
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - 0 8 12 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - - 0 3 4 0
Utdelning till aktieägare 0 1 000 500 1 500 300 200 0 200 300 400
Omsättning 723 693 885 372 358 773 250 554 1 179 2 102
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 683 654 828 309 308 445 -88 302 978 1 836
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -18,80% -9,75% 0,36% -22,69% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 5,43% -1,30% 2,67% 9,20% 17,56%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 208,37% -49,60% 96,03% 341,67% 504,48%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 410,34% 98,00% 116,61% 162,68% 12,04%
Soliditet 96,13% 96,59% 94,99% 94,58% 92,37% 94,96% 75,62% 76,21% 76,39% 74,37%
Kassalikviditet 6 490,00% 1 297,14% 1 074,85% 192,49% 232,54% 1 273,24% 426,67% 629,51% 483,76% 111,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...