Visa allt om Landins Blommor Aktiebolag
Visa allt om Landins Blommor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 370 7 606 7 251 7 807 7 846 7 975 8 410 8 235 9 661 10 012
Övrig omsättning - - - - 44 - - - - 58
Rörelseresultat (EBIT) 145 -74 36 -58 35 47 -144 -229 56 92
Resultat efter finansnetto 87 -114 -11 -77 -53 -19 -200 -275 -3 30
Årets resultat 87 -114 -11 -77 -53 -19 -200 -275 -3 30
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 61 153 249 351 439 514 602 678 764
Omsättningstillgångar 1 045 1 132 908 842 919 918 804 824 949 1 149
Tillgångar 1 066 1 193 1 060 1 091 1 270 1 358 1 318 1 427 1 627 1 913
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 188 101 95 106 56 101 -53 -128 147 150
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 157 243 194 173 293 214 224 425 463 581
Kortfristiga skulder 721 849 772 812 921 1 043 1 147 1 130 1 017 1 181
Skulder och eget kapital 1 066 1 193 1 060 1 091 1 270 1 358 1 318 1 427 1 627 1 913
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 140 138 180 198 216 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 250 612 753 749 686 611 781 848 829 897
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 312 285 346 346 350 296 361 393 406 409
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 370 7 606 7 251 7 807 7 890 7 975 8 410 8 235 9 661 10 070
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 185 2 535 1 813 1 952 1 962 1 994 1 682 1 647 1 932 1 669
Personalkostnader per anställd (tkr) 485 310 281 274 297 266 266 289 290 248
Rörelseresultat, EBITDA 185 18 132 45 123 136 -56 -141 142 190
Nettoomsättningförändring 10,04% 4,90% -7,12% -0,50% -1,62% -5,17% 2,13% -14,76% -3,51% -%
Du Pont-modellen 13,70% -4,95% 3,77% -1,01% 2,83% 4,27% -10,77% -14,72% 3,50% 4,81%
Vinstmarginal 1,74% -0,78% 0,55% -0,14% 0,46% 0,73% -1,69% -2,55% 0,59% 0,92%
Bruttovinstmarginal 28,70% 28,92% 33,65% 32,32% 31,81% 29,66% 28,22% 28,82% 29,05% 28,41%
Rörelsekapital/omsättning 3,87% 3,72% 1,88% 0,38% -0,03% -1,57% -4,08% -3,72% -0,70% -0,32%
Soliditet 17,64% 8,47% 8,96% 9,72% 4,41% 7,44% -4,02% -8,97% 9,04% 7,84%
Kassalikviditet 66,99% 66,20% 43,91% 42,49% 39,31% 40,65% 32,26% 36,99% 53,79% 59,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...