Visa allt om Helsingborgs All-Elektro AB
Visa allt om Helsingborgs All-Elektro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 28 296 21 192 20 433 17 297 16 902 4 840 18 481 18 202 19 110 20 330
Övrig omsättning 68 35 - 52 15 - - - 289 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 203 871 1 627 702 318 564 2 787 2 720 3 396 6 189
Resultat efter finansnetto 1 068 700 1 457 580 250 564 2 744 2 706 3 756 7 094
Årets resultat 593 87 0 414 272 316 2 008 1 978 5 394 6 845
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 0 8 31 70 118 135 193 221 2 086
Omsättningstillgångar 8 710 6 856 5 751 4 804 4 704 3 786 7 264 9 812 14 193 17 059
Tillgångar 8 737 6 856 5 759 4 835 4 774 3 904 7 400 10 005 14 414 19 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 921 328 241 241 241 556 2 001 2 000 8 524 11 523
Obeskattade reserver 348 62 0 0 0 139 0 0 0 3 795
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 468 6 466 5 518 4 594 4 533 3 209 5 399 8 004 5 890 3 826
Skulder och eget kapital 8 737 6 856 5 759 4 835 4 774 3 904 7 400 10 005 14 414 19 145
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 104 71 101 954 1 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 098 6 672 6 617 7 214 6 763 1 826 6 118 5 032 6 238 6 002
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 037 2 372 2 232 2 386 2 403 587 2 019 1 888 2 778 2 607
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 315 1 761 0 6 523 3 000
Omsättning 28 364 21 227 20 433 17 349 16 917 4 840 18 481 18 202 19 399 20 330
Nyckeltal
Antal anställda 20 17 17 17 16 15 19 14 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 415 1 247 1 202 1 017 1 056 323 973 1 300 956 1 070
Personalkostnader per anställd (tkr) 564 541 525 572 583 170 438 510 512 419
Rörelseresultat, EBITDA 1 206 879 1 639 733 365 582 2 909 2 832 3 497 6 652
Nettoomsättningförändring 33,52% 3,71% 18,13% 2,34% 249,21% -73,81% 1,53% -4,75% -6,00% -%
Du Pont-modellen 13,94% 12,84% 28,37% 14,66% 6,79% 14,70% 37,73% 27,77% 26,06% 37,07%
Vinstmarginal 4,30% 4,15% 8,00% 4,10% 1,92% 11,86% 15,11% 15,26% 19,65% 34,91%
Bruttovinstmarginal 61,52% 59,48% 62,51% 70,97% 67,26% 73,74% 68,28% 64,55% 76,30% 75,97%
Rörelsekapital/omsättning 4,39% 1,84% 1,14% 1,21% 1,01% 11,92% 10,09% 9,93% 43,45% 65,09%
Soliditet 13,65% 5,49% 4,18% 4,98% 5,05% 16,87% 27,04% 19,99% 59,14% 74,46%
Kassalikviditet 104,14% 92,07% 88,82% 87,90% 84,91% 110,91% 131,86% 121,03% 235,72% 441,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...