Visa allt om Fredrikssons Kylservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 590 2 394 2 637 2 591 3 290 2 979 2 296 2 602 2 365 3 900
Övrig omsättning - - - 2 - - - 48 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 13 19 24 124 375 178 86 108 95 64
Resultat efter finansnetto 14 20 25 126 389 179 112 132 96 64
Årets resultat 8 13 17 109 317 127 81 105 83 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 20 26 8 15 22 31 5 11 29
Omsättningstillgångar 1 217 1 276 1 285 1 424 1 721 1 498 1 383 1 378 1 203 1 320
Tillgångar 1 231 1 295 1 310 1 431 1 736 1 520 1 414 1 383 1 213 1 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 613 604 591 675 766 649 722 741 636 653
Obeskattade reserver 0 0 0 0 24 64 64 64 82 103
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 618 690 719 757 946 807 628 578 496 592
Skulder och eget kapital 1 231 1 295 1 310 1 431 1 736 1 520 1 414 1 383 1 213 1 349
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 448 410 387 374 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 872 901 856 863 812 358 350 326 317 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 407 402 388 385 339 378 328 344 348 315
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 200 200 200 100 0 100
Omsättning 2 590 2 394 2 637 2 593 3 290 2 979 2 296 2 650 2 398 3 900
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 863 798 879 864 1 097 993 765 867 788 1 300
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 438 420 422 389 400 367 355 353 344
Rörelseresultat, EBITDA 19 25 36 131 382 187 96 112 113 83
Nettoomsättningförändring 8,19% -9,22% 1,78% -21,25% 10,44% 29,75% -11,76% 10,02% -39,36% -%
Du Pont-modellen 1,06% 1,54% 1,91% 9,08% 22,41% 12,37% 7,85% 9,54% 7,91% 5,41%
Vinstmarginal 0,50% 0,84% 0,95% 5,02% 11,82% 6,31% 4,83% 5,07% 4,06% 1,87%
Bruttovinstmarginal 62,82% 68,80% 60,83% 67,31% 58,84% 56,29% 66,51% 58,53% 60,30% 35,05%
Rörelsekapital/omsättning 23,13% 24,48% 21,46% 25,74% 23,56% 23,20% 32,88% 30,75% 29,89% 18,67%
Soliditet 49,80% 46,64% 45,11% 47,17% 45,14% 45,80% 54,40% 56,91% 57,30% 53,90%
Kassalikviditet 175,89% 165,94% 163,00% 172,13% 169,45% 172,37% 208,76% 227,34% 232,66% 213,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...