Visa allt om Slutplattan OVEPA 99883 AB
Visa allt om Slutplattan OVEPA 99883 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 953 2 590 2 394 2 637 2 591 3 290 2 979 2 296 2 602 2 365
Övrig omsättning 30 - - - 2 - - - 48 33
Rörelseresultat (EBIT) -453 13 19 24 124 375 178 86 108 95
Resultat efter finansnetto -423 14 20 25 126 389 179 112 132 96
Årets resultat -423 8 13 17 109 317 127 81 105 83
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 14 20 26 8 15 22 31 5 11
Omsättningstillgångar 208 1 217 1 276 1 285 1 424 1 721 1 498 1 383 1 378 1 203
Tillgångar 208 1 231 1 295 1 310 1 431 1 736 1 520 1 414 1 383 1 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 189 613 604 591 675 766 649 722 741 636
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 24 64 64 64 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 618 690 719 757 946 807 628 578 496
Skulder och eget kapital 208 1 231 1 295 1 310 1 431 1 736 1 520 1 414 1 383 1 213
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 448 410 387 374
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 451 872 901 856 863 812 358 350 326 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 125 407 402 388 385 339 378 328 344 348
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 200 200 200 100 0
Omsättning 983 2 590 2 394 2 637 2 593 3 290 2 979 2 296 2 650 2 398
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 477 863 798 879 864 1 097 993 765 867 788
Personalkostnader per anställd (tkr) 348 432 438 420 422 389 400 367 355 353
Rörelseresultat, EBITDA -453 19 25 36 131 382 187 96 112 113
Nettoomsättningförändring -63,20% 8,19% -9,22% 1,78% -21,25% 10,44% 29,75% -11,76% 10,02% -%
Du Pont-modellen -203,37% 1,06% 1,54% 1,91% 9,08% 22,41% 12,37% 7,85% 9,54% 7,91%
Vinstmarginal -44,39% 0,50% 0,84% 0,95% 5,02% 11,82% 6,31% 4,83% 5,07% 4,06%
Bruttovinstmarginal 45,12% 62,82% 68,80% 60,83% 67,31% 58,84% 56,29% 66,51% 58,53% 60,30%
Rörelsekapital/omsättning 19,83% 23,13% 24,48% 21,46% 25,74% 23,56% 23,20% 32,88% 30,75% 29,89%
Soliditet 90,87% 49,80% 46,64% 45,11% 47,17% 45,14% 45,80% 54,40% 56,91% 57,30%
Kassalikviditet 1 094,74% 175,89% 165,94% 163,00% 172,13% 169,45% 172,37% 208,76% 227,34% 232,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...