Visa allt om Takgruppen i Trosa AB
Visa allt om Takgruppen i Trosa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 374 196 0 204 111 300 616 826 2 272 1 039
Övrig omsättning - - - - - 19 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 119 53 -117 -15 -43 -133 -79 -24 53 10
Resultat efter finansnetto 111 40 -134 -31 -59 -141 -88 -30 48 8
Årets resultat 111 40 -134 -31 -59 -141 -88 -30 34 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 162 171 171 190 211 104 131 129 90
Omsättningstillgångar 81 41 30 24 53 26 69 123 251 179
Tillgångar 211 203 201 195 243 237 174 254 380 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 211 100 60 29 59 63 64 117 147 112
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 97 126 151 163 138 67 107 155 3
Kortfristiga skulder 0 6 15 15 20 36 43 30 78 154
Skulder och eget kapital 211 203 201 195 243 237 174 254 380 269
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 15 0 100 216 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 62 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 26 - - 0 0 7 0 38 90 54
Utdelning till aktieägare 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 374 196 0 204 111 319 616 826 2 272 1 039
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 374 196 - 204 111 300 616 826 2 272 1 039
Personalkostnader per anställd (tkr) 88 2 14 - - 23 2 113 324 189
Rörelseresultat, EBITDA 151 53 -117 4 -22 -110 -53 32 110 49
Nettoomsättningförändring 90,82% -% -100,00% 83,78% -63,00% -51,30% -25,42% -63,64% 118,67% -%
Du Pont-modellen 56,40% 26,11% -% -7,69% -17,70% -56,12% -45,40% -9,45% 13,95% 3,72%
Vinstmarginal 31,82% 27,04% -% -7,35% -38,74% -44,33% -12,82% -2,91% 2,33% 0,96%
Bruttovinstmarginal 98,40% 98,47% -% 75,00% 97,30% 32,33% 37,34% 50,36% 31,25% 44,66%
Rörelsekapital/omsättning 21,66% 17,86% -% 4,41% 29,73% -3,33% 4,22% 11,26% 7,61% 2,41%
Soliditet 100,00% 49,26% 29,85% 14,87% 24,28% 26,58% 36,78% 46,06% 38,68% 41,64%
Kassalikviditet -% 683,33% 200,00% 160,00% 265,00% 72,22% 160,47% 410,00% 321,79% 116,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...