Visa allt om Kiviks Familjecamping Aktiebolag
Visa allt om Kiviks Familjecamping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 679 2 713 2 465 2 404 2 315 2 413 2 223 2 165 1 939 1 712
Övrig omsättning 61 56 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 108 141 114 138 111 146 309 159 145 13
Resultat efter finansnetto 74 99 66 88 55 104 245 58 60 -55
Årets resultat 43 93 48 45 37 59 130 21 37 -55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 886 995 1 103 1 212 1 322 1 437 1 559 1 689 1 622 1 735
Omsättningstillgångar 1 552 1 478 1 329 1 213 1 011 873 744 588 496 351
Tillgångar 2 438 2 472 2 432 2 425 2 333 2 310 2 304 2 277 2 118 2 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 074 1 031 937 889 844 807 747 617 596 559
Obeskattade reserver 110 100 126 132 113 116 100 37 23 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 010 1 115 1 169 1 135 1 172 1 101 1 149 1 331 1 263 1 274
Kortfristiga skulder 244 226 199 269 204 286 307 292 236 253
Skulder och eget kapital 2 438 2 472 2 432 2 425 2 333 2 310 2 304 2 277 2 118 2 086
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 480 455 335 285 242 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 856 868 702 692 212 246 151 200 159 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 377 352 284 273 246 228 173 174 141 165
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 740 2 769 2 465 2 404 2 315 2 413 2 223 2 165 1 939 1 712
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 893 904 822 801 772 804 1 112 1 083 970 856
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 413 333 324 308 318 341 345 281 325
Rörelseresultat, EBITDA 217 250 223 247 226 269 439 288 270 142
Nettoomsättningförändring -1,25% 10,06% 2,54% 3,84% -4,06% 8,55% 2,68% 11,66% 13,26% -%
Du Pont-modellen 4,43% 5,70% 4,69% 5,69% 4,76% 6,32% 12,72% 7,03% 6,85% 0,62%
Vinstmarginal 4,03% 5,20% 4,62% 5,74% 4,79% 6,05% 13,18% 7,39% 7,48% 0,76%
Bruttovinstmarginal 92,98% 91,45% 92,01% 91,97% 88,94% 89,93% 89,92% 87,81% 86,75% 90,48%
Rörelsekapital/omsättning 48,82% 46,15% 45,84% 39,27% 34,86% 24,33% 19,66% 13,67% 13,41% 5,72%
Soliditet 47,57% 44,86% 42,57% 40,67% 39,75% 38,64% 35,62% 28,27% 28,92% 26,80%
Kassalikviditet 632,38% 650,00% 663,32% 447,21% 490,69% 301,75% 239,09% 197,95% 205,93% 134,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...