Visa allt om Arne Norgrens Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Arne Norgrens Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 10 16 35 77 549 1 499 1 281 1 706 1 348
Övrig omsättning - - - - 21 1 492 - - 570 -
Rörelseresultat (EBIT) -367 -432 -401 -390 -325 1 384 147 -306 932 299
Resultat efter finansnetto 116 436 119 -153 -157 1 566 158 -292 1 190 510
Årets resultat 249 369 182 6 2 1 001 289 1 47 367
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 652 8 679 283 438 851 725 1 873 2 544 3 215 514
Omsättningstillgångar 181 193 8 226 8 021 8 127 8 550 6 158 5 522 7 043 6 917
Tillgångar 8 834 8 872 8 509 8 460 8 978 9 275 8 031 8 066 10 257 7 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 776 7 687 7 482 7 450 7 594 7 735 6 861 6 700 6 819 6 862
Obeskattade reserver 0 251 368 484 643 804 597 831 1 125 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 753 640 544 469 421 361 439 352 288 261
Kortfristiga skulder 304 294 116 58 321 375 134 183 2 025 308
Skulder och eget kapital 8 834 8 872 8 509 8 460 8 978 9 275 8 031 8 066 10 257 7 431
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 156 156 120 133 159 149
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 156 156 156 0 0 30 285 285 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 11 3 10 6 16 9 106 115 143
Utdelning till aktieägare 163 160 163 150 150 143 128 128 120 90
Omsättning 2 10 16 35 98 2 041 1 499 1 281 2 276 1 348
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 10 16 35 77 549 1 499 641 853 674
Personalkostnader per anställd (tkr) 176 167 159 166 162 172 158 263 280 289
Rörelseresultat, EBITDA -254 -276 -245 -234 -182 1 427 818 365 1 162 384
Nettoomsättningförändring -80,00% -37,50% -54,29% -54,55% -85,97% -63,38% 17,02% -24,91% 26,56% -%
Du Pont-modellen 3,68% 8,07% 1,70% -1,45% -1,49% 17,12% 2,28% -3,36% 11,80% 7,11%
Vinstmarginal 16 250,00% 7 160,00% 906,25% -351,43% -174,03% 289,25% 12,21% -21,16% 70,93% 39,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6 150,00% -1 010,00% 50 687,50% 22 751,43% 10 137,66% 1 489,07% 401,87% 416,78% 294,14% 490,28%
Soliditet 88,02% 88,85% 91,30% 92,52% 89,86% 89,78% 90,91% 90,66% 74,38% 92,34%
Kassalikviditet 59,54% 65,65% 7 091,38% 13 829,31% 2 531,78% 2 280,00% 4 595,52% 3 017,49% 347,80% 2 245,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...