Visa allt om Arne Norgrens Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 16 35 77 549 1 499 1 281 1 706 1 348 1 322
Övrig omsättning - - - 21 1 492 - - 570 - 68
Rörelseresultat (EBIT) -432 -401 -390 -325 1 384 147 -306 932 299 357
Resultat efter finansnetto 436 119 -153 -157 1 566 158 -292 1 190 510 488
Årets resultat 369 182 6 2 1 001 289 1 47 367 352
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 679 283 438 851 725 1 873 2 544 3 215 514 599
Omsättningstillgångar 193 8 226 8 021 8 127 8 550 6 158 5 522 7 043 6 917 6 529
Tillgångar 8 872 8 509 8 460 8 978 9 275 8 031 8 066 10 257 7 431 7 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 687 7 482 7 450 7 594 7 735 6 861 6 700 6 819 6 862 6 586
Obeskattade reserver 251 368 484 643 804 597 831 1 125 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 640 544 469 421 361 439 352 288 261 230
Kortfristiga skulder 294 116 58 321 375 134 183 2 025 308 313
Skulder och eget kapital 8 872 8 509 8 460 8 978 9 275 8 031 8 066 10 257 7 431 7 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 156 156 120 133 159 149 154
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 156 156 156 0 0 30 285 285 283 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 3 10 6 16 9 106 115 143 -
Utdelning till aktieägare 160 163 150 150 143 128 128 120 90 90
Omsättning 10 16 35 98 2 041 1 499 1 281 2 276 1 348 1 390
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 16 35 77 549 1 499 641 853 674 661
Personalkostnader per anställd (tkr) 167 159 166 162 172 158 263 280 289 276
Rörelseresultat, EBITDA -276 -245 -234 -182 1 427 818 365 1 162 384 442
Nettoomsättningförändring -37,50% -54,29% -54,55% -85,97% -63,38% 17,02% -24,91% 26,56% 1,97% -%
Du Pont-modellen 8,07% 1,70% -1,45% -1,49% 17,12% 2,28% -3,36% 11,80% 7,11% 7,07%
Vinstmarginal 7 160,00% 906,25% -351,43% -174,03% 289,25% 12,21% -21,16% 70,93% 39,17% 38,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 010,00% 50 687,50% 22 751,43% 10 137,66% 1 489,07% 401,87% 416,78% 294,14% 490,28% 470,20%
Soliditet 88,85% 91,30% 92,52% 89,86% 89,78% 90,91% 90,66% 74,38% 92,34% 92,40%
Kassalikviditet 65,65% 7 091,38% 13 829,31% 2 531,78% 2 280,00% 4 595,52% 3 017,49% 347,80% 2 245,78% 2 085,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...