Visa allt om AB Klippskogen
Visa allt om AB Klippskogen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 *
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 108 3 827 3 011
Övrig omsättning - - 105 - - 723 306 1 331 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -12 105 -75 -12 93 -353 393 786 458
Resultat efter finansnetto 3 1 120 -219 -11 93 -369 368 956 424
Årets resultat -185 5 37 -219 -11 73 -33 189 507 222
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 25 25 25 0 357 901 714 143 510 -
Omsättningstillgångar 548 634 727 962 819 116 358 2 380 2 608 -
Tillgångar 573 659 751 962 1 176 1 017 1 073 2 523 3 117 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 402 587 581 544 763 774 731 884 795 -
Obeskattade reserver 11 11 109 163 163 163 152 488 390 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 98 0 25 47 47 6 0 106 267 -
Kortfristiga skulder 61 61 36 208 203 75 190 1 046 1 666 -
Skulder och eget kapital 573 659 751 962 1 176 1 017 1 073 2 523 3 117 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 438 420 420 420 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 154 146 165 267 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 100 100
Omsättning 0 0 105 0 0 723 306 2 439 3 827 3 011
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 108 3 827 3 011
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 600 576 590 688 232
Rörelseresultat, EBITDA -1 -12 105 -75 -12 93 -353 398 798 471
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -71,05% 27,10% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 15,70% 31,76% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 35,74% 25,87% 15,28%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 44,71% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 120,40% 24,61% 0,00%
Soliditet 71,65% 90,38% 88,68% 69,04% 75,10% 87,92% 78,33% 48,96% 34,51% -%
Kassalikviditet 898,36% 1 039,34% 2 019,44% 462,50% 403,45% 154,67% 188,42% 227,53% 156,54% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-08: Balansräkning saknas
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...