Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Gråmunken
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Gråmunken

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 564 1 562 1 317 1 414 1 436 1 494 1 466 1 411 1 359 1 243
Övrig omsättning 26 24 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -59 336 -116 155 -185 -324 606 393 109 202
Resultat efter finansnetto 253 121 1 926 -87 -253 1 004 814 -114 -84 -55
Årets resultat 185 43 1 794 5 23 576 679 -95 -65 -36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 301 16 272 16 463 20 892 20 936 20 833 17 998 15 975 16 236 16 464
Omsättningstillgångar 2 608 4 851 5 148 715 1 027 1 110 3 200 4 592 449 271
Tillgångar 20 909 21 123 21 611 21 607 21 962 21 943 21 198 20 566 16 685 16 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 308 7 525 6 376 4 582 4 576 4 554 3 978 3 189 3 284 3 349
Obeskattade reserver 149 141 94 0 74 334 85 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 050 2 050 3 655 3 670 3 689 3 707 3 725 3 853 3 872 3 891
Långfristiga skulder 10 834 10 834 10 825 12 631 12 682 12 623 12 723 12 909 8 933 9 010
Kortfristiga skulder 567 574 661 724 942 726 687 615 596 485
Skulder och eget kapital 20 909 21 123 21 611 21 607 21 962 21 943 21 198 20 566 16 685 16 735
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 366 370 60 245 225 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 408 357 334 239 82 91 20 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 128 95 110 90 154 156 49 113 128 121
Utdelning till aktieägare 900 400 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 590 1 586 1 317 1 414 1 436 1 494 1 466 1 411 1 359 1 243
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 782 781 659 707 718 747 733 1 411 1 359 1 243
Personalkostnader per anställd (tkr) 391 247 236 179 306 316 75 374 363 384
Rörelseresultat, EBITDA 129 526 73 330 -23 -139 801 588 337 430
Nettoomsättningförändring 0,13% 18,60% -6,86% -1,53% -3,88% 1,91% 3,90% 3,83% 9,33% -%
Du Pont-modellen 2,13% 2,90% 10,53% 1,63% 0,71% 5,77% 5,54% 1,93% 1,58% 1,21%
Vinstmarginal 28,52% 39,24% 172,74% 24,89% 10,86% 84,81% 80,15% 28,07% 19,35% 16,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,85% 99,79% 99,86% 99,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 130,50% 273,82% 340,70% -0,64% 5,92% 25,70% 171,42% 281,86% -10,82% -17,22%
Soliditet 35,51% 36,15% 29,84% 21,21% 21,08% 21,88% 19,06% 15,51% 19,68% 20,01%
Kassalikviditet 453,62% 838,85% 773,37% 93,51% 104,99% 147,93% 460,12% 746,67% 75,34% 55,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...