Visa allt om Bygg-Åke i Virserum Holding Aktiebolag
Visa allt om Bygg-Åke i Virserum Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 050
Omsättningstillgångar 1 752 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510
Tillgångar 2 752 2 510 2 510 2 510 2 510 2 510 2 510 2 510 2 510 2 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 552 126 126 126 126 126 126 126 126 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 200 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 434
Skulder och eget kapital 2 752 2 510 2 510 2 510 2 510 2 510 2 510 2 510 2 510 2 560
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 20,06% 5,02% 5,02% 5,02% 5,02% 5,02% 5,02% 5,02% 5,02% 4,92%
Kassalikviditet 79,64% 63,34% 63,34% 63,34% 63,34% 63,34% 63,34% 63,34% 63,34% 62,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...