Visa allt om KåEss Knut Bygg AB
Visa allt om KåEss Knut Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 46 879 39 470 43 732 28 388 29 944 23 196 22 283 13 643 20 152 22 550
Övrig omsättning 22 265 17 35 8 26 66 3 462 1 626 99
Rörelseresultat (EBIT) 1 559 910 2 389 1 160 1 602 812 792 469 848 21
Resultat efter finansnetto 1 499 923 2 393 1 179 1 642 1 309 2 672 244 551 -33
Årets resultat 681 590 1 792 1 128 869 1 079 2 451 534 231 -72
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 66 71 255 297 393 802 829 8 670 1 700
Omsättningstillgångar 12 130 8 307 7 195 11 370 8 636 8 027 6 092 4 461 3 694 5 072
Tillgångar 12 176 8 373 7 266 11 624 8 934 8 420 6 894 5 290 12 364 6 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 511 830 2 753 2 659 1 531 1 741 2 922 1 672 1 300 1 150
Obeskattade reserver 504 180 0 0 420 0 0 0 605 356
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 270 0 0 117 0 0 54 0 6 412 1 334
Kortfristiga skulder 8 891 7 363 4 513 8 848 6 882 6 679 3 918 3 619 4 047 3 931
Skulder och eget kapital 12 176 8 373 7 266 11 624 8 934 8 420 6 894 5 290 12 364 6 771
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 859 1 004 1 027 1 020 815 675 559 655 639 777
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 8 366 6 265 5 941 3 872 4 010 4 465 3 751 6 492 4 917 5 498
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 3 359 2 517 2 444 2 011 2 090 2 162 1 680 1 652 1 832 2 414
Utdelning till aktieägare 0 0 2 513 1 650 0 1 079 2 260 1 200 162 200
Omsättning 46 901 39 735 43 749 28 423 29 952 23 222 22 349 17 105 21 778 22 649
Nyckeltal
Antal anställda 33 25 25 19 21 21 18 26 31 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 421 1 579 1 749 1 494 1 426 1 105 1 238 525 650 805
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 387 386 365 325 344 315 222 258 315
Rörelseresultat, EBITDA 1 579 945 2 456 1 230 1 698 887 865 758 1 233 278
Nettoomsättningförändring 18,77% -9,75% 54,05% -5,20% 29,09% 4,10% 63,33% -32,30% -10,63% -%
Du Pont-modellen 13,35% 11,15% 32,95% 10,18% 18,50% 15,95% 39,32% 9,21% 7,21% 1,24%
Vinstmarginal 3,47% 2,37% 5,47% 4,17% 5,52% 5,79% 12,17% 3,57% 4,42% 0,37%
Bruttovinstmarginal 35,96% 31,16% 31,67% 33,81% 33,75% 40,82% 34,78% 43,64% 52,31% 58,15%
Rörelsekapital/omsättning 6,91% 2,39% 6,13% 8,88% 5,86% 5,81% 9,76% 6,17% -1,75% 5,06%
Soliditet 15,46% 11,50% 37,89% 22,88% 20,52% 20,68% 42,38% 31,61% 14,04% 20,77%
Kassalikviditet 136,43% 112,82% 159,43% 128,50% 125,49% 120,18% 155,49% 123,27% 91,28% 129,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...