Visa allt om Dinspiration AB
Visa allt om Dinspiration AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 139 365 249 455 363 204 290 614 384 502
Övrig omsättning - - - 48 - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -127 71 -28 130 31 -101 -104 -45 -207 -20
Resultat efter finansnetto -127 71 -32 122 19 -112 -116 -51 -217 -26
Årets resultat -127 71 -32 122 19 -112 -116 -51 -217 -26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 26 2 4 8 15 13
Omsättningstillgångar 30 95 27 74 50 43 161 388 149 156
Tillgångar 30 95 27 74 76 45 165 396 164 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -170 -43 -114 -83 -205 -224 -111 5 56 73
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 200 138 141 156 280 269 276 391 107 96
Skulder och eget kapital 30 95 27 74 76 45 165 396 164 169
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 55 132 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 80 78 116 131 10 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 25 24 36 41 17 - 1 33 66 42
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 139 365 249 503 363 204 290 614 384 503
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 139 365 249 455 363 - 290 614 384 502
Personalkostnader per anställd (tkr) 108 107 161 181 28 - 6 140 224 137
Rörelseresultat, EBITDA -127 71 -28 130 35 -99 -100 -38 -199 -14
Nettoomsättningförändring -61,92% 46,59% -45,27% 25,34% 77,94% -29,66% -52,77% 59,90% -23,51% -%
Du Pont-modellen -423,33% 74,74% -103,70% 177,03% 40,79% -224,44% -63,03% -11,36% -126,22% -11,83%
Vinstmarginal -91,37% 19,45% -11,24% 28,79% 8,54% -49,51% -35,86% -7,33% -53,91% -3,98%
Bruttovinstmarginal 82,01% 87,67% 94,38% 85,93% 52,34% 99,51% 56,90% 72,31% 84,38% 89,64%
Rörelsekapital/omsättning -122,30% -11,78% -45,78% -18,02% -63,36% -110,78% -39,66% -0,49% 10,94% 11,95%
Soliditet -566,67% -45,26% -422,22% -112,16% -269,74% -497,78% -67,27% 1,26% 34,15% 43,20%
Kassalikviditet 15,00% 68,84% 19,15% 47,44% 17,86% 14,13% 14,86% 38,11% 27,10% 53,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...