Visa allt om Provida Fastighets AB
Visa allt om Provida Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 530 2 492 2 431 2 147 2 028 2 081 2 283 1 920 1 550 1 489
Övrig omsättning - - - - - - 2 361 - - 96
Rörelseresultat (EBIT) 560 751 367 548 456 180 1 019 591 560 252
Resultat efter finansnetto 310 398 -86 76 3 -65 617 -244 120 -108
Årets resultat 8 2 0 54 8 -9 332 -126 66 -77
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 311 19 382 19 175 14 293 14 389 14 547 14 294 17 604 12 241 11 771
Omsättningstillgångar 1 446 1 383 1 088 1 205 1 355 1 530 2 706 568 517 578
Tillgångar 22 757 20 765 20 262 15 499 15 745 16 076 17 000 18 173 12 758 12 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 914 906 904 904 905 898 906 574 575 508
Obeskattade reserver 0 101 101 103 101 109 165 0 69 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 715 17 877 17 715 13 004 13 240 13 466 13 692 14 413 10 476 10 035
Kortfristiga skulder 2 128 1 881 1 542 1 488 1 498 1 603 2 236 3 186 1 639 1 766
Skulder och eget kapital 22 757 20 765 20 262 15 499 15 745 16 076 17 000 18 173 12 758 12 350
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 261 115 147 264 440 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 317 229 8 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 96 70 84 36 46 93 138 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 530 2 492 2 431 2 147 2 028 2 081 4 644 1 920 1 550 1 585
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 530 2 492 2 431 2 147 2 028 2 081 2 283 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 299 356 151 195 420 578 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 924 1 106 736 855 751 480 1 314 899 785 484
Nettoomsättningförändring 1,52% 2,51% 13,23% 5,87% -2,55% -8,85% 18,91% 23,87% 4,10% -%
Du Pont-modellen 2,48% 3,63% 1,83% 3,58% 2,95% 1,14% 6,02% 3,27% 4,43% 2,06%
Vinstmarginal 22,29% 30,22% 15,26% 25,85% 22,88% 8,79% 44,81% 30,99% 36,45% 17,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -26,96% -19,98% -18,68% -13,18% -7,05% -3,51% 20,59% -136,35% -72,39% -79,79%
Soliditet 4,02% 4,74% 4,85% 6,32% 6,22% 6,09% 6,04% 3,16% 4,90% 4,35%
Kassalikviditet 67,95% 73,52% 70,56% 80,98% 90,45% 95,45% 121,02% 17,83% 31,54% 32,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...