Visa allt om Briell Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 21 993 29 680 13 773 25 034 26 713 18 338 21 059 33 377 15 100 10 028
Övrig omsättning 68 - - - - 5 102 36 - 61
Rörelseresultat (EBIT) 1 506 1 841 -59 813 1 070 852 1 348 2 276 1 146 316
Resultat efter finansnetto 1 508 1 863 -56 832 1 095 858 1 404 2 186 1 160 311
Årets resultat 1 174 1 337 -50 603 1 019 1 157 1 011 1 195 603 278
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 25 41 67 81 79 224 145 680 141
Omsättningstillgångar 7 226 3 819 5 267 5 360 9 515 5 603 5 801 9 256 4 712 6 744
Tillgångar 7 239 3 844 5 309 5 427 9 595 5 682 6 025 9 400 5 391 6 885
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 380 1 505 668 2 218 1 616 1 297 1 240 1 329 1 634 1 096
Obeskattade reserver 0 0 0 6 6 306 1 048 1 073 573 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 859 2 338 4 640 3 202 7 973 4 079 3 736 6 998 3 184 5 516
Skulder och eget kapital 7 239 3 844 5 309 5 427 9 595 5 682 6 025 9 400 5 391 6 885
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 449 351 403 540 499 417 398
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 100 - 0 100 125 45 -
Löner till övriga anställda 3 167 2 382 2 235 2 048 2 382 2 076 2 866 3 069 2 493 2 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 981 709 752 1 056 1 060 953 1 272 1 377 1 162 1 015
Utdelning till aktieägare 0 1 300 0 1 500 0 700 0 0 500 65
Omsättning 22 061 29 680 13 773 25 034 26 713 18 343 21 161 33 413 15 100 10 089
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 8 8 7 8 12 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 142 4 240 2 296 3 129 3 339 2 620 2 632 2 781 1 678 1 114
Personalkostnader per anställd (tkr) 614 459 523 518 490 490 596 431 481 418
Rörelseresultat, EBITDA 1 519 1 857 -34 845 1 094 901 1 417 2 327 1 192 354
Nettoomsättningförändring -25,90% 115,49% -44,98% -6,29% 45,67% -12,92% -36,91% 121,04% 50,58% -%
Du Pont-modellen 20,85% 48,49% -1,00% 15,37% 11,49% 15,65% 23,42% 24,27% 21,55% 4,65%
Vinstmarginal 6,86% 6,28% -0,38% 3,33% 4,13% 4,85% 6,70% 6,83% 7,70% 3,19%
Bruttovinstmarginal 30,43% 25,01% 16,28% 28,59% 20,10% 24,15% 32,56% 29,89% 46,21% 38,22%
Rörelsekapital/omsättning 6,22% 4,99% 4,55% 8,62% 5,77% 8,31% 9,81% 6,77% 10,12% 12,25%
Soliditet 19,06% 39,15% 12,58% 40,95% 16,89% 26,80% 33,10% 22,36% 37,96% 18,77%
Kassalikviditet 123,33% 162,28% 96,31% 154,28% 119,34% 133,24% 118,71% 128,32% 126,48% 65,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...