Visa allt om Olaihälsan i Norrköping Aktiebolag
Visa allt om Olaihälsan i Norrköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 526 0 0 0 0 14 183 25 0 63
Övrig omsättning 79 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 -9 -10 -5 -27 -75 9 -48 -27 -61
Resultat efter finansnetto 26 -9 -10 -5 -29 -76 8 -50 -29 -53
Årets resultat 26 -9 -10 -5 -29 -76 8 -50 -29 -53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 5 5 248 248 248 249 251
Omsättningstillgångar 175 0 11 15 16 35 167 88 159 142
Tillgångar 175 0 16 20 21 283 415 335 408 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -13 -39 -30 -20 -15 -8 68 60 100 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 243 243 243 243 243
Kortfristiga skulder 189 39 46 40 36 48 104 33 66 49
Skulder och eget kapital 175 0 16 20 21 283 415 335 408 392
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 352 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 111 - - 0 0 0 0 0 0 63
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 605 0 0 0 0 14 183 25 0 63
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 26 -9 -10 -5 -27 -75 9 -46 -26 -60
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -92,35% 632,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 14,86% -% -% -% -% -26,50% 2,17% -14,33% -% -13,01%
Vinstmarginal 4,94% -% -% -% -% -535,71% 4,92% -192,00% -% -80,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,66% -% -% -% -% -92,86% 34,43% 220,00% -% 147,62%
Soliditet -7,43% -% -187,50% -100,00% -71,43% -2,83% 16,39% 17,91% 24,51% 25,77%
Kassalikviditet 92,59% 0,00% 23,91% 37,50% 44,44% 72,92% 160,58% 266,67% 240,91% 289,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...