Visa allt om JANBI Aktiebolag
Visa allt om JANBI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 23 12 12 5 0 0 0 2 6
Övrig omsättning - - - 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -592 -267 -73 -14 -50 0 0 -28 -28 -27
Resultat efter finansnetto -418 12 582 4 994 73 6 211 3 045 19 2 941 2 811 2 987
Årets resultat -418 12 574 4 994 56 6 208 3 041 19 2 966 2 811 3 023
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 527 3 993 10 609 9 164 9 534 9 537 9 134 9 117 9 179 9 170
Omsättningstillgångar 24 751 28 709 9 497 6 960 6 537 298 660 664 634 635
Tillgångar 30 279 32 702 20 107 16 124 16 071 9 835 9 793 9 781 9 813 9 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 234 32 652 20 078 16 083 16 027 9 819 9 779 9 760 9 794 9 783
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 50 29 40 44 16 15 22 19 21
Skulder och eget kapital 30 279 32 702 20 107 16 124 16 071 9 835 9 793 9 781 9 813 9 805
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 14 330 2 000 0 0 0 0 3 000 0 500 2 800
Omsättning 1 23 12 27 5 0 0 0 2 6
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -536 -228 -63 -8 -45 0 0 -28 -28 -27
Nettoomsättningförändring -95,65% 91,67% 0,00% 140,00% -% -% -% -100,00% -66,67% -%
Du Pont-modellen -1,37% 38,48% 24,84% 0,46% 38,83% -% -% -% 28,65% 30,47%
Vinstmarginal -41 400,00% 54 708,70% 41 625,00% 616,67% 124 820,00% -% -% -% 140 550,00% 49 800,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 470 600,00% 124 604,35% 78 900,00% 57 666,67% 129 860,00% -% -% -% 30 750,00% 10 233,33%
Soliditet 99,85% 99,85% 99,86% 99,75% 99,73% 99,84% 99,86% 99,79% 99,81% 99,78%
Kassalikviditet 55 002,22% 57 418,00% 32 748,28% 17 400,00% 14 856,82% 1 862,50% 4 400,00% 3 018,18% 3 336,84% 3 023,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...