Visa allt om Stomp IT Aktiebolag
Visa allt om Stomp IT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 812 4 006 2 893 2 817 3 436 3 806 4 416 4 334 6 163 7 172
Övrig omsättning 91 1 - - - 14 - 67 - 49
Rörelseresultat (EBIT) 563 336 51 -10 17 30 90 -21 -57 -47
Resultat efter finansnetto 561 334 47 -11 17 24 74 -51 -89 -79
Årets resultat 413 334 47 -11 17 24 74 -51 -89 -79
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 213 327 190 206 180 191 430 329 360 356
Omsättningstillgångar 2 045 1 282 887 831 1 027 1 093 890 1 079 1 085 1 482
Tillgångar 2 259 1 609 1 077 1 037 1 208 1 284 1 320 1 408 1 444 1 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 247 990 716 719 780 833 809 735 786 875
Obeskattade reserver 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 7 5 0 64
Kortfristiga skulder 922 619 361 318 428 451 504 669 659 898
Skulder och eget kapital 2 259 1 609 1 077 1 037 1 208 1 284 1 320 1 408 1 444 1 838
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 436 398 399 415 384 472 310 226
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 593 1 312 487 638 811 859 904 876 949 967
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 499 411 289 325 380 392 406 438 423 388
Utdelning till aktieägare 400 156 60 50 50 70 0 0 0 0
Omsättning 4 903 4 007 2 893 2 817 3 436 3 820 4 416 4 401 6 163 7 221
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 604 1 335 1 447 1 409 1 145 1 269 1 104 1 445 1 541 1 793
Personalkostnader per anställd (tkr) 698 574 618 693 538 573 439 617 430 403
Rörelseresultat, EBITDA 676 419 117 61 84 161 218 84 31 39
Nettoomsättningförändring 20,12% 38,47% 2,70% -18,02% -9,72% -13,81% 1,89% -29,68% -14,07% -%
Du Pont-modellen 24,97% 20,88% 4,83% -0,68% 1,41% 2,34% 6,82% -1,49% -3,95% -2,50%
Vinstmarginal 11,72% 8,39% 1,80% -0,25% 0,49% 0,79% 2,04% -0,48% -0,92% -0,64%
Bruttovinstmarginal 65,86% 66,72% 70,69% 77,56% 69,97% 69,73% 62,73% 65,69% 46,84% 37,21%
Rörelsekapital/omsättning 23,34% 16,55% 18,18% 18,21% 17,43% 16,87% 8,74% 9,46% 6,91% 8,14%
Soliditet 58,27% 61,53% 66,48% 69,33% 64,57% 64,88% 61,29% 52,20% 54,43% 47,61%
Kassalikviditet 211,28% 183,20% 177,56% 172,96% 172,66% 183,81% 105,16% 87,14% 91,35% 95,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...